Lapsen huolto, asuminen ja tapaamisoikeus

Yhteystiedot

Ohjeita

Ero lapsiperheessä –piirrosvideot

MLL:n viisiosainen Ero lapsiperheessä -piirrosvideosarja on suunnattu tueksi eroaville/eronneille vanhemmille, heidän läheisilleen sekä perheiden parissa työskenteleville. Videot pohjautuvat tutkimustietoon ja ne tuovat tiivistetysti esille lapsen näkökulmaa vanhempien erotessa. Videosarja on käännetty myös neljälle vieraalle kielelle; englanniksi, venäjäksi, arabiaksi ja somaliksi:

Lapsen huollolla tarkoitetaan lapsen henkilökohtaisten asioiden hoitamista. Huoltajalla on oikeus päättää mm. lapsen hoidosta, kasvatuksesta ja asuinpaikasta. Huoltajalla on oikeus saada tietoa lasta koskevista asioista eri viranomaisilta ja hän myös edustaa lasta. Lisäksi huoltaja hoitaa lapsen taloudellisia asioita. Lapsen huolto päättyy, kun lapsi täyttää kahdeksantoista vuotta, tai sitä ennen, jos hän solmii avioliiton.

Vanhempien asuessa erillään heidän on ratkaistava, kumman vanhemman luona lapsi asuu. Lapsi voi olla virallisesti kirjoilla vain yhdessä paikassa.

Vanhempien asuessa erillään lapsella on oikeus pitää yhteyttä erillään asuvaan vanhempaansa sekä tavata häntä. Lapsen tapaamisoikeuden turvaaminen on kummankin vanhemman vastuulla.

Vanhemmuussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut vanhemmuussuunnitelman. jota voidaan käyttää työkaluna lasten elämän järjestämisessä vanhempien eron jälkeen.

Vanhemmuussuunnitelma on tarkoitettu tueksi ja apuvälineeksi eron jälkeiseen vanhemmuuteen. Se auttaa teitä keskustelemaan lastenne arjen sujumisesta asiallisesti ja rauhassa. Suunnitelman avulla voitte sopia asioiden järjestämisestä ja keskinäisestä työnjaostanne niin, että tiedätte kumpikin, mistä olette vastuussa ja mitä teiltä odotetaan. Tärkeintä on löytää ratkaisuja, jotka varmistavat, ettei lapsen yhteys kumpaakaan vanhempaan pääse katkeamaan. Toisin kuin lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva sopimus tai tuomioistuimen päätös, vanhemmuussuunnitelma ei ole juridinen asiakirja.

Vanhemmat voivat laatia suunnitelman yhdessä ja sitä voidaan käsitellä lastenvalvojan tai ohjaajan tapaamisella ja käyttää sopimusten teon apuna.