Ristiriidat perheissä ja kriisitilanteet

Elämä ei aina suju suunnitelmien mukaisesti. Suuri osa parisuhteen ja perheen ongelmista on ratkaistavissa neuvottelemalla ja avoimella vuorovaikutuksella. Näihin ja muihinkin ongelmiin saat apua kunnan sekä järjestöjen palveluista.

Eron, väkivallan, perheenjäsenen menehtymisen tai muun kuormittavan tilanteen tullessa esiin, on tärkeää ettei jää asian kanssa yksin.