Kuntoutus ja terapiat

Kuntoutuksella parannetaan kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Kuntoutuksella tuetaan ihmisten itsenäistä selviytymistä ja hyvinvointia arjessa sekä eri elämän vaiheissa. Kuntoutuksen tavoitteena on myös lisätä asiakkaan osallistumismahdollisuuksia.

Yksityisille palveluntuottajille: