Vammaispalvelujen psykologi

Vammaispalvelujen psykologi palvelee yli 16-vuotiaita kuntalaisia, jotka kehitysvammaisuuden takia tarvitsevat erityispalveluja.

Psykologi toimii yhteistyössä muun sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön kanssa.

Palvelumuotoja ovat muun muassa

  • kuntoutus- ja palvelusuunnitelmien laatiminen yhdessä vammaispalvelujen muiden ammattihenkilöiden kanssa
  • verkostotyö
  • supportiiviset yksilökäynnit
  • kognitiivisten tutkimusten tekeminen