Besök huvudbiblioteket med grupp

Möjligheterna till gruppbesök bedöms av varje bibliotek skilt. Grupper kan tas emot under förutsättning att säkerheten och säkerhetsavstånden inte äventyras.

Nordens mest besökta allmänna bibliotek finns i två byggnader. Det gamla bibliotekshuset invigdes år 1903, nybygget år 2007.

Biblioteket ordnar guidade rundvandringar för grupper. Betoningen ligger på bibliotekets tjänster, arkitektur, konst eller kulturhistoria enligt gruppens önskemål. Gruppens storlek är högst 20 personer. En guidning räcker i cirka en timme.

Guidningarna bör bokas senast en vecka före den önskade tidpunkten. Guidningar ordnas på finska, svenska och engelska, och på andra språk enligt överenskommelse.

Prislista

Priser/grupp (sis alv. 24 %)

  • Åbo stad, föreningar och almännyttiga åbosamfund 0 €/grupp
  • Övriga grupper kl. 8-16, vardagar 50 €/grupp
  • Övriga grupper efter kl. 16 och på veckoslut 65 €/grupp
  • Expertföreläsningar 80 €/timme

Bibliotekskursen och Upplevelsestigen

Bibliotekskurs för förskolebarn samt biblioteksbesök för låg- och högstadieelever ger barn och ungdomar en inblick i de möjligheter biblioteket har att erbjuda.

Bibliotekskursen ordnas i det egna biblioteket, för de svenskspråkiga barnens del i huvudbiblioteket. Du kan boka en bibliotekskurs genom att kontakta bibliotekarie Riitta Taara, riitta.taara(a)turku.fi

Bokpraten och Mediestigen för lågstadiet ingår i Upplevelsestigen och är riktade till årskurs 2,4 och 5. För årskurs 3 och 6 erbjuder vi rundvandringar som omfattar hela bibliotekshuset. Boka bokprat (åk 2 och 5), mediestig (åk 4) eller rundvandring genom att ta kontakt med bibliotekarien (se ovan).
 

På svenska, till svenskspråkiga klasser och språkbad Åk 7

Bli bekant med ungomsavdelningen Story; samlingarna, tjänsterna, utrymmet. Dessutom boktips så att alla kunde hitta en passlig bok. Bokpresentationer enligt genre, nyheter och gamla godingar.  Kontakta Maria Österman, maria.osterman(a)turku.fi 
 
Boktipslistor kommer även att finnas i Vaski nätbiblioteket, ifall man inte kan komma till biblioteket.
 
Kom ihåg att alla i klassen tar med bibliotekskortet!
 

Mer information om Upplevelsestigen

Bibliotekskurs samt Upplevelsestigen på svenska för lågstadieelever: Riitta Taara, riitta.taara@turku.fi

Andra stadiets informationsrundtur

Vi ordnar rundturer på vardagar kl. 9-16 i september-november och i januari-maj. Vi bekantar oss med informationssökning i Vaski-nätbiblioteket, bibliotekets utrymmen och tjänster, samt yrkesinriktningens biblioteksmaterial. Den avgiftsfria rundvandringen är cirka en timme lång. Vänligen ta kontakt senast två veckor innan önskad tidpunkt. Kontakta biblioteket via denna formulär