Använd din stad

Boka en Evenemangsmatta för eget bruk

Vill du ordna en gatuföreställning? Eller boka en plats till exempel för att sälja hantverk? I sommar bjuder Åbo på ett nytt sätt att använda stadsrummet. Evenemangsmattorna är områden markerade på gatan och de kan bokas av stadsborna.

Det finns två bokningsbara Evenemangsmattor:

  • Kristinegatans sommargata, områdets storlek 6 x 4 m 
  • Rettigbrinken, områdets storlek 5 x 3 m

Betalning och bokning

Mattorna kan användas mån-sön 1.7-31.8.2021. Mattorna kan bokas för en hel dag från kl. 10–22, för dagsturen 10–16 eller kvällsturen 16–22.

Bokningen är alltid gratis för ideella föreningar och för allt uppvisningsprogram. Vid andra typer av bokningar, gjorda av företag och privatpersoner, begärs en avgift. Hyran för en hel dag är 20 euro och för en halv dag 10 euro. Den maximala mängden bokningar är tre bokningar under två veckor per bokare.

Bokningsavgiften betalas vid bokningstillfället. Bokningen kan inte återtas och bokningsavgiften returneras endast om staden måste upphäva bokningen.

Mattorna bokas genom Varaamo-tjänsten.

Uppvisningarna på Evenemangsmattorna

Åbo firar kulturhuvudstadsårets 10-årjubileum år 2021. I juni och augusti kan många uppvisningar, som förverkligas med bidrag från Turku 2029-stiftelsen, ses på Evenemangsmattorna. Evenemangen är samtidigt en del av jubileumsårets program. Lägg till ditt eget evenemang i Åbos evenemangskalender och lägg Evenemangsmattorna och Åbo 2021 som nyckelord så syns ditt evenemang i evenemangslistan.

Använd din stad -konceptet

Idén till evenemangsmattorna kommer från Tänd Åbo-idétävlingen. Målet är att möjliggöra stadsbornas användning av stadsrum, såsom gator och parker, med låg tröskel och därigenom erbjuda till exempel en urban scen för gatuföreställningar. För detta ändamål skapas konceptet Använd din stad, som nu testas sommaren 2021 i evenemangsområdena på Kristinegatan och Rettigbrinken. Idén utvecklades av arkitekten Katia Salo.