Vanliga frågor om parkering

Parkeringsbot och rättelseyrkande

Jag fick en parkeringsbot. Kan jag göra en klagan?

 • Det behövs mycket god motivering och bra argument och bevis för att få beviljad ändring av parkeringsböter
 • Andelen beviljade rättelseyrkanden är ungefär 5 %

Jag fick en obefogad parkeringsbot. Vad kan jag göra?

 • Läs anledningen som står på parkeringsboten
 • Kontrollera områdets trafikmärken där du parkerat.
 • Vardagar mellan 9.00–12.00 kan du ställa frågor till kontoret på nummer 02 2624 015
 • Du kan göra ett rättelseyrkande om du har tydliga argument för yrkandet

Jag fick en parkeringsbot på en privat gård. Vem kontaktar jag?

 • Kontakta företaget som står för parkeringsboten. Staden ansvarar inte för privata parkeringsböter

Vad händer om jag inte betalar parkeringsboten?

 • Förfallna betalningar orsakar förseningsavgifter och skickas som betalningskrav till bilens ägare/förvaltare
 • Betalningskravet flyttas till inkasso

Jag fick ett betalningskrav på 74€. Jag har inte fått ursprungliga räkningen. Måste jag betala hela summan?

 • Du kan göra ett skriftligt rättelseyrkande. Ärendet undersöks och beslut skickas per post. En ny räkning skickas till dig tillsammans med beslutet om förseningsavgifterna raderas.

Jag fick ett betalningskrav på 14€. Varför?

 • Ursprungliga räkningen är betald efter sista betalningsdag. Förseningsavgifter skickas automatiskt om betaningen kommer in senare än sista betalningsdag.

Jag har tappat bort räkningen och har inga betalningsuppgifter. Hur får jag en ny räkning?

 • Skicka en förfrågan till pysakointi@turku.fi. Meddela registreringsnummer. Du får en ny räkning per e-post.

Jag fick en parkeringsbot när det fanns andra fordon parkerade på samma område som inte hade en parkeringsbot i vindrutan. Varför?

 • Alla fordon som står felparkerade får en parkeringsbot
 • Det är möjligt att andra fordon parkerat först efter att parkeringsvakten varit på plats.
 • Andra fordon är parkerade korrekt, kontrollera trafikmärken.

Jag har fått en parkeringsbot på natten. Jag har hört att parkeringen är fri nattetid. Varför fick jag en bot?

 • Polisen ansvarar för parkeringsböterna som skrivs under kvälls- och nattetid
 • Allmänna parkeringsregler gäller dygnet runt

Får parkeringsvakterna provisionslön?

 • Parkeringsvakter har månadslön. Ingen provision utbetalas.

Det finns inget märke för parkeringsförbud på gatan men jag fick ändå en parkeringsbot. Varför?

 • Det kan vara ett område som det råder parkeringsförbud i. Trafikmärken är nödvändigtvis inte på gatan i fråga utan längs vägen.
 • Stora områden med parkeringsförbud är bland annat.
  • Kräkkärret, Hallis, Harittu Tyks området, Stadssjukhuset.
  • Nya bostadsområden är ofta områden med parkeringsförbud. Parkering är endast tillåtet på särskilt utmarkerade platser.

Jag blev botfälld medan jag lastade av bilen på trottoaren. Varför?

 • Det är förbjudet att parkera och stanna på trottoaren om tillräckligt med utrymme finns på gatan. Gatorna är planerade så att det inte ska finnas behov av att stanna på trottoaren.

Jag lastade av varor från min bil och fick en parkeringsbot. Får man inte lasta av varor?

 • Jo, men varorna måste lastas av oavbrutet. Om lastningen inte genomförs inom en rimlig tid eller om det inte syns till någon avlastare på länge anses bilen vara parkerad.

Trafikmärket har en pil. Vad innebär det?

 • Pil uppåt betyder att parkeringsbegränsning börjar
 • Pil nedåt betyder att parkeringsbegränsning slutar
 • Pil till höger och vänster avgränsar parkeringsområdet

Jag fick ett betalningskrav hem och min bil har inte varit parkerad på platsen i fråga. Vad gör jag?

 • Du kan göra ett rättelseyttrande. Fordonen fotograferas alltid när parkeringsböter utfärdas.

Jag växlade pengar och under tiden fick jag en parkeringsbot. Måste jag betala den?

 • Växla pengar är inte ett argument som beviljar upphävande av parkeringsboten
 • Om kontanter inte räcker till att täcka parkeringsavgiften ska annan parkeringslats väljas där alternativa betalningsmöjligheter finns.

Parkeringsbiljetten har ännu tid kvar, kan den användas någon annanstans?

 • Du kan byta plats så länge taxan är densamma. I centrum 1,5€ / timme eller 3,00€ / timme. Kontrollera taxan i betalningsautomaten.

Jag anser att parkeringsskivan var inställd på rätt tid men fick ändå en parkeringsbot. Varför?

 • Kontrollera att du parkerade vid en parkering där parkeringsskiva ska användas
 • Kontrollera tiden som du satt på skivan. Parkeringsskivor fotograferas för att lättare kunna undersöka och lösa möjliga oenigheter.

Jag har betalat parkeringen men fick ändå en parkeringsbot. Varför?

 • Är biljetten synlig och läsbar från utsidan av fordonet?
 • Är biljettens giltighetstid gällande under tiden som parkeringsboten är skriven?
 • Om biljetten är synlig och giltig kan synligheten av biljetten kontrolleras från de bilder parkeringsvakten tagit vid tillfället då boten skrevs.

Övervakningsförfrågningar

På gårdsområdet, tillhörande bostadsaktiebolaget, parkeras det kontinuerligt fel. Vad kan man göra åt saken?

 • Kontakta bostadsbolagets serviceman eller förvaltaren. Boende i huset kan inte utan särskilt tillstånd auktorisera någon att övervaka tomten.
 • Förvaltaren av en parkeringsplats kan kalla på parkeringsövervakningen om den egna parkeringspplatsen används av någon annan utan tillåtelse.

Var meddelar jag felparkering som sker kvälls- eller nattetid?

 • Polisen sköter felparkering även på natten
 • Om fordonet orsakar fara, kontakta nödcentralen på numret 112

Betalning mobilt

Är det möjligt att betala med mobilbetalning i Åbo?

 • Ja, i Åbo används Easypark och Parkman

Jag har betalat parkeringen med Easyparkilla / Parkmanilla. Varför fick jag en parkeringsbot?

 • I Åbo måste mobilanvändaren ha ett klistermärke från mobiltjänsten synlig i vindrutan.
 • Kontrollera registreringsnumrets rättstavning i tjänsten
 • Kontrollera betalningens zon

Hur kontrolleras mobilbetalningens giltighet?

 • De fordon som har klistermärke om tjänsten kontrolleras via applikationen
 • Via applikationen söks fordonet upp genom registreringsnummer och betalning kontrolleras

Fordonsförflyttning

En bil har stått övergiven länge. Var kan jag vända mig?

 • Fordonsförflyttningen kontrollerar fordonets uppgifter, meddela ajoneuvosiirrot@turku.fi
 • Om det finns grund för en förflyttningsuppmaning fästs den i fordonets vindruta

Min bil har försvunnit. Kan staden bogsera bort min bil?

Staden flyttar på

 • fordon utan registerplåtar, obesiktade fordon samt fordon som avregistrerats
 • fordon som stör vägrenhållning eller trafik
 • fordon som har fem eller fler obetalda parkeringsboter
 • brända eller förstörda fordon

Parkering för rörelsehindrade

Jag har ”handikapptillstånd” alltså parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Varför fick jag parkeringsbot?

 • Bilen var inte på en plats som är tillåtet att parkera på
 • Parkeringstillståndet var inte synligt
 • Parkeringstillstånd för rörelsehindrade rättfärdigar parkering på:
  • Avgiftsbelagda platser utan att behöva betala
  • Tidsbegränsad parkering på obegränsad tid
  • Områden med parkeringsförbud
 • Övriga parkeringsregler ska följas.