Gör så här om du misstänker att du smittats

STADENS CORONAVIRUSRÅDGIVNING TFN 02 266 2714

Rådgivningstelefonen har öppet mon-thu kl. 8–15 och fre kl. 8–13.

Tjänsten är avsedd för Åbobor samt personer som är bosatta i eller vistas i Åbo, samt för vårdnadshavare till barn under skolålder. I rådgivningen får du råd och hjälp gällande coronaviruset. Ditt samtal sparas och du blir uppringd.

Skol- och studerandehälsovårdens coronarådgivningstelefon är stängd hela sommaren från och med den 13.5. Du kan kontakta corona rådgivningstelefonen.

Studerandehälsovårdens rådgivnings- och bokningstjänst tfn 02 266 1570 

Studerandehälsovårdens telefontjänst hjälper studerande på andra stadiet även i coronaärenden, mån–tors kl. 8–15 och fredag kl. 8–13. 

S MS-TJÄNST FÖR HÖRSEL- OCH TALSKADADE

Hörsel- och talskadade får rådgivning och kan ställa frågor om coronaviruset via sms till hälsostationerna i Åbo, tfn 045 739 65882.

(Uppdaterad 25.7.2022)

Du behöver inte ta kontakt med hälsovården eller söka dig till hälsovårdens coronatest om dina symtom är lindriga och du inte på grund av yrke eller hälsotillstånd hör till en riskgrupp. 

Om du får allvarliga symtom som till exempel andnöd eller allmäntillståndet försvagas, ta då kontakt med hälsovården eller i nödsituation ring 112. 

Coronatestning som görs i hälsovården rekommenderas vid symtom på luftvägsinfektion i synnerhet för följande grupper: 

 • personer som arbetar med patient/klientarbete i social- och hälsovården 
 • personer som arbetar i vilken uppgift som helst i dygnet-runt-omsorgsservice och -handikappservice
 • personer med en allvarlig underliggande sjukdom eller tillstånd som beror på vård av denna, till exempel medicinering som försvagar motståndskraften 
 • gravida 
 • över 60 åriga ovaccinerade
 • personer som behöver intyg för dagpenning vid smittsam sjukdom

Coronatester utförda inom vården rekommenderas även i situationer där testresultatet har juridisk betydelse (till exempel beväringar, rättegångar, olika intyg).

Testrekommendationen gäller både ovaccinerade och vaccinerade individer. Du kan smittas av coronavirusets omikronvariant trots att du har haft coronaviruset tidigare. I regel behöver du inte söka dig till ett nytt coronatest om du under se tre senaste månaderna har haft covid-19.

Om du har gjort ett självtest som givit positivt resultat behöver du inte automatiskt bekräfta det i hälsovården. Ett officiellt test görs endast om du behöver ett officiellt intyg.

Om du inte hör till en grupp som listats ovan, rekommenderas det att du stannar hemma om du har symtom på en luftvägsinfektion och om möjligt gör ett självtest för covid-19.

THL:s samt social- och hälsovårdsministeriets rekommendationer:

Anvisningar när du är sjuk hemma

 • Det är viktigt att undvika kontakter med andra minst i fem dygns tid, även om ditt självtest ger negativt resultat.
 • För att förebygga smittspridning är det viktigt att du stannar hemma i fem dygn efter de första symtomen och till att symtomen tydligt har minskat, det vill säga du har varit feberfri, utan kraftig hosta eller andnöd i minst två dygn och det gått fem dagar sedan du fick symtom. Det räcker oftast med en frånvaro på 5–10 dygn. Om symtomen fortsätter eller förvärras ska du ta kontakt med hälsovården.
 • Om självtestet är positivt är det i de flesta fall inte nödvändigt att bekräfta resultatet med ett test i hälsovården.
 • Om du får ett positivt testresultat och du är asymtomatisk, är det skäl att stanna hemma i 5 dygn för att förhindra smittspridning.
 • Läs mera information om du har en luftvägsinfektion: Anvisningar för personer som insjuknat i en luftvägsinfektion
 • Följ din arbetsplats instruktionerna för sjukanmälan.
 • Du behöver ett officiellt testresultat om du ansöker om dagpenning vid smittsam sjukdom.

Alternativ 1:

Gör en symtombedömning för coronavirussjukdomen i e-tjänsten Omaolo.fi. Tjänsten ger dig vidare instruktioner baserade på dina symtom. Du kan göra symtombedömningen när som helst, så länge du har tillgång till stark identifiering till exempel med dina nätbankskoder. Som Åbobo ska du välja Åbo som hemkommun. 

 • Om det finns skäl till att göra ett coronatest ger Omaolo dig möjligheten att boka tid till provtagning i Åucs drive in-station. Omaolo använder samma tidsbokning till laboratoriet som telefontjänsten, och du får alltså välja mellan de första lediga tiderna.
 • Om du vill att en yrkesperson går genom dina svar, kan du i stället för att boka tid skicka dina svar till en yrkesutbildad hälsovårdare. I detta fall tar hälsovårdaren vid behov kontakt med dig per telefon eller med skriftliga anvisningar via e-tjänsten Omaolo. En yrkesutbildad person bokar då också en tid till coronaprovtagning. Den yrkesutbildade personalen behandlar symtombedömningar alla vardagar kl. 8–15. 

Är du vårdnadshavare till ett barn under 15 år med Åbo som hemkommun, kan du i Omaolo också hantera ärenden för barnets del. Du kan fylla i barnets symtombeskrivning och på vardagar även reservera tid till provtagning för barnet. Omaolo meddelar alltid vems ärenden du hanterar. Barn över 10 år och under 18 år får testresultatet till det telefonnummer som anges i Omaolo.

Alternativ 2:

Ta kontakt med hälsostationens coronavirusrådgivning, skol- och studerandehälsovårdens gemensamma coronarådgivning eller din egen arbetshälsovård. På veckosluten kan du kontakta Åboregionens samjour.

 • Åbos coronarådgivning, tfn 02 266 2714
  • Öppet t.o.m. den 12 juni mån–sön kl. 8–15, därefter mon-tis kl. 8–15 och fre kl. 8–13
 • Studerande på andra stadiet (gymnasier och yrkesinstitut): Studerandehälsovårdens rådgivning och tidsbokning, tfn 02 266 1570, öppet mån–tors kl. 8–15 samt fre kl. 8–13.
 • Åboregionens samjour, tfn 02 313 8800

Hälsovårdens personal intervjuar dig per telefon och utvärderar situationen samt ger dig vidare anvisningar. Förbered dig på att tidsbokningen och coronarådgivningen är under hård belastning och att väntetiden kan vara lång.

Provtagningsställen

Du behöver en remiss och bokad tid (du får remissen antingen via Omaolo eller coronarådgivningens telefontjänst)

Utan remiss och tidsbokning

 • Den mobila coronabekämpningen

  Coronabussen är inte i trafik efter den 13.6.

  Coronabussen trafikerar tills fredag 10.6:

  Hallis, Huudi (adr. Gregorius IX:s väg 8)
  tis, tors och fre kl. 8.30–10.30

  Perno, (adr. Hyrköisvägen 26), sandplanen mittemot servicecentret Höveli.
  mån och ons kl. 8.45–10.45

  Kråkkärret (Dirickalagatan), bakom burgerrestaurangen, bredvid ingångsrampen till Kråkkärrets ishall.
  mån-fre kl. 12–14

Coronabussen betjänar endast personer som är skrivna eller bosatta i Åbo. Personer från övriga kommuner ombeds söka sig till den egna kommunens eller Åucs provtagningsstation.

Läkemedlet Paxlovid för behandling av COVID-19-infektion ska endast ges till definierade målgrupper

Det antivirala läkemedlet Paxlovid som utvecklats för behandling av coronavirusinfektion har tagits i bruk i Åbo både inom öppenvården och på sjukhusavdelningar. Paxlovid ges endast till nationellt överenskomna målgrupper. Läkemedlet är avgiftsfritt för patienterna och en läkare ska alltid besluta om att inleda läkemedelsbehandlingen.
Läs mera: Läkemedlet Paxlovid för behandling av COVID-19-infektion ska endast ges till definierade målgrupper

 

Det nya coronaviruset (COVID-19)

Symptom?
Symptomen på en coronavirusinfektion varierar och de kan vara till och med mycket lindriga. Symptomen kan förekomma enskilt eller i olika kombinationer. De kan vara till exempel: snuva och/eller täppthet, halsont, förhöjd temperatur eller feber, muskelvärk/huvudvärk, hosta, ovanlig trötthet, diarré, illamående, andnöd, störningar i eller bortfall av smak-/luktsinnet.

Det går inte att avgöra endast på basen av symptomen om luftvägsinfektionen orsakats av coronaviruset eller något annat virus eller en bakterie. 

Läs mera om viruset

Förebygg sjukdomen

Nyckelord: