Blev du utan studieplats i den gemensamma antagningen?

Bli inte sysslolös

Det finns rikligt med stöd för och information om planering av studier och karriär. Du kan t.ex. förebereda dig inför nästa gemensamma antagning genom att söka dig till kortvariga skolningar eller rådgivningstjänster som stödjer karriärplanering.

Kontinuerlig ansökan 

Till Åbo Yrkesinstitut kan du ansöka året om genom kontinuerlig ansökan. Under kontinuerlig ansökan hittar du de utbildningar som har lediga platser.  

Har du frågor som berör studier vid TAI – Åbo yrkesinstitut? Fyll i en Förfrågan

Direktkontakt till läroanstalterna

Du kan även kontakta läroanstalterna direkt för att höra dig för om lediga studieplatser. 

Idéer för karriärplanering

Ohjaamo samlar ett flertal tjänster för under 30-åringar under samma tak. Ohjaamo är ett serviceställe med låg tröskel i Åbo kärncentrum som erbjuder bland annat sysselsättnings- och utbildningstjänster samt informations- och rådgivningstjänster för unga. Vid Ohjaamo ordnas även evenemang och mässor för unga. Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå erbjuder tjänster med tidsbeställning på Ohjaamo för klienter som är i behov av sektoröverskridande samarbete och individuellt stöd för att få arbete på den öppna arbetsmarknaden.
telefon: +358 40 724 5440
e-post:​ ohjaamo@turku.fi

Työpiste på Hantverkaregatan 10 är Åbo stads egen arbetskraftsbyrå,vars främsta uppgift är att matcha arbetssökande med arbetstillfällen. Här får du hjälp och stöd i arbetssökningsprocessen. 
telefon: 02 262 5072
chat: www.työpiste/chat

Nuorten Turku "De ungas Åbo" är en servicepunkt för unga. De erbjuder stöd och handledning för under 29-åringar, men även för föräldrar och de som arbetar med unga.
telefon: +358 40 183 3562
e-post:​ nuortenturku@turku.fi

Påbyggnadsundervisning efter den grundläggande utbildningen, ”tionde klassen"

I Åbo erbjuder Turun kristillinen opisto möjligheter att gå ”tionde klassen” på finska.

Mer information: https://turunkristillinenopisto.fi/10-luokka/hae-koulutukseen
tel: 0400 597 742,  e-post: haku@tk-opisto.fi

Närmaste svenskspråkiga linje finns på Västra Nylands Folkhögskola i Raseborg. Mer information finns på www.studieinfo.fi

Kvällsgymnasium

I Åbo erbjuder Turun iltalukio  möjligheter att avlägga gymnasiekurser kvällstid. Undervisningen enbart på finska.

Turun Iltalukio erbjuder även tjänsten ”Lukiostartti” (enbart på finska) som alternativ till den som siktar på gymnasiestudier, men blivit utan studieplats. Kurshelheten räcker ett halvt till ett år och ger studerande möjlighet att höja sina grundskolebetyg och samtidigt läsa gymnasiekurser i kvällsgymnasiet. Anmälningen sker i augusti.

Nyckelord: