Företagets tillväxt och utveckling

Turku Science Park erbjuder stöd för att utveckla företagsverksamheten, effektivisera forsknings- och produktutvecklingsverksamheten samt ordna finansiering. Turku Science Park hjälper företagare att bygga upp relationer med samarbetspartner och hitta kompetenta arbetstagare.

Vuxenutbildningscentralen i Åbo utvecklar företag, organisationer och arbetsgemenskaper särskilt inför förändringar och i brytningsskeden. Utvecklingsarbetet är för det mesta långsiktigt och sker i tätt samarbete med kunden.

NTM-centralen erbjuder experttjänster och finansiering för utveckling av små och medelstora företag, effektivisering av affärsverksamhet och ledarkunskaper, utveckling av teknologi och innovationer, uppdatering av personalens yrkesfärdigheter eller utbildning för nya arbetstagare. Målet är att påskynda företagens internationalisering och åtkomst till internationella marknader.

FINANSIERING FÖR TILLVÄXT: