Vad?

Ytterligare information

Ett alldeles nytt museum i Åbo

Historiska museet ska bli ett helt nytt museum i Åbo. I det upplevelseladdade besöksmålet för hela familjen upptäcker du historien och alla berättelser den gömmer.

Det nya museet kommer att vara interaktivt. Här fördjupar vi oss i det förflutna och kikar in i framtiden. Genom att göra själv och pröva på kan du hitta beröringspunkter mellan historien och nuet.

Det historiska museet är framtiden museum.

Internationella utställningar och annat kul!

Det nya museet är en dynamisk helhet som består av olika funktionella delar med egna tydliga profiler. Dessa är till exempel den interaktiva huvudutställningen, ett rum för internationella storutställningar som tidigare inte setts i Åbo, samt ett medborgartorg.

Vad vill åboborna ha?

Vi frågade åboborna hur deras drömmuseum ser ut. Se svaren i teckningarna i galleriet.