Motionsutrymmens prislista

Nedan hittar du priser för hyrning av motionsutrymmen. Moms 10 % ingår i priser.

Lokalerna kan reserveras för annat än motionsevenemang endast med idrottschefens beslut. För dessa tillämpas annan prissättning (moms 24 %). 

MotionsutrymmeBetalningsgrupp 1 Betalningsgrupp 2Betalningsgrupp 3
Bollhallar och salar   
Bollhallar (Nunnavuori*, Samppalinna*, Peltola*, Ilpois*)0 €/t24 €/t48 €/t
Kuppis idrottshall (evenemang och enstaka turer)0 €/t90 €/t300 €/t
Kuppis idrottshall (fasta turer)0 €/t45 €/t300 €/t
Impivaara fotbollshall*0 €/t45 €/t190 €/t
Javenture Arena***0 €/t45 €/t-
Skolsalar >400 m20 €/t19 €/t38 €/t
Skolsalar 290-399 m20 €/t14 €/t28 €/t
Skolsalar <290 m20 €/t10 €/t22 €/t
Lintula gymnastik- och sirkussal0 €/t14 €/t-
Impivaara simhallens idrottssal Kekkuri 160 m20 €/t17 €/t-
Kuppis bollhall*Betalningsgrupp 1 (träningsverksamhet)Betalningsgrupp 1 (evenemang)Betalningsgrupp 2 (träningsverksamhet)Betalningsgrupp 2 (matcher och evenemang)
1 plan0 €/t36 €/t36 €/t54 €/t
2 planer0 €/t72 €/t72 €/t108 €/t
3 planer0 €/t108 €/t108 €/t162 €/t
Tilläggsläktare-50 €/ läktare/evenemang-50 €/läktare/evenemang
Träningsutrymme0 €/t25 €/t25 €/t25 €/t
Träningsutrymmets gym0 €/t12,5 €/t12,5 €/t12,5 €/t
Träningsutrymmets mattutrymme0 €/t12,5 €/t12,5 €/t

12,5 €/t

Planer  Betalningsgrupp 1Betalningsgrupp 2Betalningsgrupp 3
Kuppis 5 under sommarsäsongen 0 €/t25 €/t78 €/t
Kuppis 5* under vintersäsongen 1.1-15.4 0 €/t49 €/t190 €/t
Idrottsparkens övre plan 0 €/t30 €/t190 €/t
Andra konstgräsplaner (Kuppis 2, Barkplan, Pansio, Idrottsparken) 0 €/t25 €/t78 €/t
Kuppis gräsplaner 0 €/t38 €/t190 €/t
Impivaara gräsplaner 0 €/t39 €/t190 €/t
Andra gräsplaner 0 €/t25 €/t115 €/t
Sandplaner 0 €/t9 €/t34 €/t
Kuppis bobollsstadion 0 €/t25 €/t78 €/t
Kuppis stenmjöl bobollsplaner 0 €/t9 €/t34 €/t
Paavo Nurmi stadion bokning (endast för evenemang) 0 €/t90 €/t250 €/t
Paavo Nurmi stadion säsongsavgift (inneh. Idrottsparkens sandplan) 0 €200 €300 €
Beachvolleyboll Idrottsparken 1-5 0 €/t4 €/t12 €/t
Andra beachvolleybollplaner som kan bokas 0 €/t0 €/t0 €/t
Tennisplaner pris  
IshallarBetalningsgrupp 1Betalningsgrupp 2Betalningsgrupp 3
Impivaara* och Kråkkärret* under kommunens istider0 €/t60 €/t190 €/t
Impivaara och Kråkkärret utanför kommunens istider120 €/t120 €/t190 €/t
In-line hockey turer i Kråkkärrets ishall0 €/t45 €/t94 €/t
GymBetalningsgrupp 1Betalningsgrupp 2Betalningsgrupp 3
Impivaara simhalls beställningsgym0 €/t27 €/t 
Aunela idrottssals gym0 €/t14 €/t28 €/t
Jäkärlä gym0 €/t14 €/t28 €/t
Pansio gym0 €/t14 €/t28 €/t
Mötesutrymmen (inneh. alv 24%)Betalningsgrupp 1Betalningsgrupp 2Betalningsgrupp 3
Mötesutrymme Karikko14 €/t14 €/t14 €/t
Mötesutrymme Postinen7 €/t7 €/t7 €/t
Impivaara fotbollshall mötesutrymme7 €/t7 €/t7 €/t
Impivaara simhall mötesutrymme Hiidenkivi (1/2)17 €/t17 €/t17 €/t
Impivaara simhall mötesutrymme Hiidenkivi (hela)22 €/t22 €/t22 €/t
Patis områdesgårdens mötesutrymme14 €/t14 €/t14 €/t
Andra som kan bokasBetalningsgrupp 1Batalningsgrupp 2Betalningsgrupp 3
Kuppis velodrom0 €/t25 €/t78 €/t
Läktare på släpkärra65 €/t65 €/t65 €/t
Impivaara simhalls beställningsbastu Tammisto40 €/2t + badavgift, tilläggstimmar 16 €/t40 €/2t + badavgift, tilläggstimmar 16€/t40 €/2t + badavgift, tilläggstimmar 16€/t
Impivaara simhalls mötesutrymme Hiidenkivi + bastu Tammisto50 €/2t + badavgift, tilläggstimmar 16 €/t50 €/2t + badavgift, tilläggstimmar 16 €/t50 €/2t + badavgift, tilläggstimmar 16 €/t
Kuppis idrottshallens bastu40 €/2t + inträdesavgift, tilläggstimmar 16 €/t40 €/2t + inträdesavgift, tilläggstimmar 16 €/t40 €/2t + inträdesavgift, tilläggstimmar 16 €/t
Samppalinna utebads beställningsbastu40 €/2t + inträdesavgift, tilläggstimmar 16 €/t40 €/2t + inträdesavgift, tilläggstimmar 16 €/t40 €/2t + inträdesavgift, tilläggstimmar 16 €/t

Omklädningsrum **

**Gäller bara för omklädningsrum som bokats separat för evenemang som ordnas i närheten

0 €/t9 €/t15 €/t
SimhallarBetalningsgrupp 1Betalningsgrupp 2
Impivaara simhall 50m bassäng0 €/t70 €/t
Impivaara simhall 50m bana0 €/t16 €/t
Impivaara simhall 25m bassäng0 €/t45 €/t
Impivaara simhall 25m bana0 €/t8 €/t
Impivaara simhall hoppbassäng0 €/t27 €/t
Impivaara simhall terapibassäng22 €/t22 €/t
Impivaara simhall övningsbassäng22 €/t22 €/t
Impivaara simhall familjebassäng22 €/t22 €/t
Impivaara simhall alla utrymmen275 €/t275 €/t
Petrelius simhall 25m bassäng0 €/t22 €/t
Petrelius simhall 25m bana0 €/t7 €/t
Patis områdesgård bassängutrymme0 €/t18 €/t
Kuppis utebad 25m bassäng0 €/t45 €/t
Kuppis utebad 25m bana0 €/t7 €/t
Kuppis utebad barnens bassäng0 €/t20 €/t
Samppalinna utebad, hela utebadet275 €/t275 €/t
Samppalinna utebad, 1 bana0 €/t14 €/t

* Till följande idrottsplatsers pris tillkommer 20 % under prime time må-to kl. 17-20:

 • Samppalinna, Nunneberget, Peltola och Ilpois bollhallar, Impivaara fotbollshall
 • Impivaaras och Kråkkärrets ishallar under stadens tider (mitten av augusti till första veckan i aprill)
 • Kuppis uppvärmda konstgräsplan 5 under 1.1.-15.4.
 • Kuppis bollhall

I bollhallar, fotbollshallar och konstgräs debitteras 1/2 pris av en halv utrymmesbokning.

***Javenture Arena turer beviljas huvudsakligen till fotbollsföreningar. Turerna fördelas av Finlands bollförbund, genom vilka turerna också bokas.

***Turer till Lintula gymnastik- och cirkussal beviljas i första hand till gymnastikföreningar och cirkusverksamhet.

På bokningar utanför utrymmets ordinara öppettider adderas 30% av hyressumman. Betalningsgrupp 1 i dessa fall debitteras enligt betalningsgrupp 2.

Betalningsgrupper

Betalningsgrupp 1

 • Motionsturer där alla användare är under 20 år.
 • Åbo stads andra sektorers arrangerade motionsaktiviteter
 • Åbo traktens idrottsakademi och Åbo yrkesinstitutets arrangerade moitonsaktiviteter
 • Skolor, daghem, även privata daghem, Åbo steiner-skolans arrangerade moitonsaktiviteter.
 • Privatperosners arrangerade moitionsevenemang som upprepas veckovis, har fritt inträde och alla användare är under 20-år. Aktiviteten ska pågå veckovis under minst två månader.

Betalningsgrupp 2

 • Motionsturer där det deltar över 20 år fyllda personer.
 • Privata enstaka  bokningar t.ex. barnkalas, motionsevenemang, motionsdagar etc. Användarnas ålder påverkar inte priset.

Betalningsgrupp 3

 • Andra tillställning än för motionsändamål
 • Alla turer som beviljas för produktion av tv-serier, filmer eller annan liknande produktion.

Nycklar

Nycklar som uthämtats från idrottscentralens kundbetjäning för inträde till motionssalar och bollhallar samt uteplanernas omklädningsrum, bör återlämnas innan sista inlämningsdag. Omklädningsutrymmens nycklar som kvittterats ut på idrottsplatser återlämnas direkt efter användning. Återlämningar av nycklar som försenats, uteblivit eller nyckeln gått sönder debitteras 70 euro.

Avbokningar

Om en tur inte kommer användas bör den avbokas i så tidigt skede som möjligt. Detta görs via bokningssystemet Timmi eller via mail till liikunta.varaukset@turku.fi. Avbokningen är kostnadsfri om den görs minst fyra dagar innan turen. Ifall avbokningen sker senare än detta begärs en dubbel hyressumma för turen. Oanvända turer som ej avbokats begärs en tredubbel hyressumma. Betalningsgrupp 1 debitteras i detta fall i linje med betalningsgrupp 2.

Andra principer som berör betalningar

Normal städning, övervakning, el och vatten hör till bokningsavgiften. För tilläggsarbete faktureras användaren enligt kostnaderna som tillkommit. Detta berör alla kundgrupper. Tilläggsarbete ska kommas överens om på förhand i samband med bokningen. Om idrottsanläggningens omklädningsrum eller andra utrymmen lämnas i dåligt skick eller om användaren är ovarsam vid användning av utrymmet, kan idrottscentralen fakturera användaren enligt kostnaderna som tillkommit, ändå som minst 50 €/utrymme (inneh. alv. 24%).

Vid enskilt evenemang där kostnaden överskrider 10 000 euro, har idrottstjänsterna rätt att be kunden uppvisa ett betalningsgaranti undertecknat av banken.

Idrottstjänsterna har rätt att begära en fördubblad hyra för turer som är bokade för under 20-åringar men som har visat sig ha blivit använd av personer äldre än 20 år. Även vid andra liknande felanvändingar av utrymmen kan begäras en dubbel vuxen hyra.

Fakturering

Hyran för motionsutrymmen faktureras månatligen enligt Timmi-bokningskalenderns uppgifter. December månads turer faktureras undantagsvis vecka 51. Den som bokat turen är ansvarig för att faktureringsuppgifterna är korrekt uppgedda.