Idrottsplaner

I Åbo finns massor med planer för hobby- och tävlingsverksamhet. Vissa av planerna går att boka för eget bruk, och andra är öppna för allmänt bruk utan enskild bokning.