Föreningar

WarusSeppäin Kilta

För verksamheten i Bybackens smedja i Experimentverkstaden svarar föreningen WarusSeppäin Kilta ry. Gillet är ett forum för alla som är intresserade av medeltida och renässansens vapen, utrustning och stridskonst. I smedjan i Kurala kan man följa med tillverkning av vapen och annan utrustning samt få mera information om Gillets verksamhet. 

Kaarle Knuutinpojan jousiampujat

Karl Knutsons bågskyttar forskar i och upprätthåller kunskap om i synnerhet traditionellt finskt bågskytte. Bågskyttarna har regelbunden klubbtid i Experimentverkstaden, och arrangerar årligen en bågskyttetävling på Bybacken. 

Kuralas vänner

Kurala Bybackens understödsförening heter Kuralan ystävät ry. Vännerna ordnar basarer och sammanträder regelbundet i gården Vähä-Kohmo. Vännerna stöder verksamheten i museet och deltar ofta som volontärer i olika evenemang. 

Ta kontakt

Paula Oksala, sekreterare 
paula.oksala(a)turku.fi
tfn 040 825 7538