Till den internationella idétävlingen om området kring Åbo slott och västra stranden av Aura ås mynning lämnades ett rekordantal förslag. Inom den utsatta tiden kom hela 129 förslag.

Till den internationella idétävlingen om området kring Åbo slott och västra stranden av Aura ås mynning lämnades ett rekordantal förslag. Inom den utsatta tiden kom hela 129 förslag. På basis av antalet förslag stiger tävlingen till ett av de mest intresseväckande objekt för områdesplanering i Finland. 

Tävlingsbidragen läggs snarast möjligt fram för alla att ses och kommenteras i kerrokantasi -tjänsten. Då det kom ett rekordantal förslag, tar publiceringen av dessa en viss tid.

Den för tävlingen utsedda prisnämnden som arbetar under stadsdirektör Minna Arves ledning eftersträvar att få tävlingen avgjord så att resultatet kan offentliggöras senast i september.

Åbo stad arrangerade den för alla öppna internationella idétävlingen om området Slottsudden i samarbete med Finlands arkitektförbund SAFA och Finlands landskapsarkitektförbund MARK.

Tävlingsområdet Slåttsudden ligger på ett unikt ställe omkring Åbo slott i en skärningspunkt mellan stadscentrumet, ån och havet.  I östra ändan av tävlingsområdet närmast staden ligger nationella specialmuseet för sjöfart, Forum Marinum, och i väster sträcker sig tävlingsområdet till hamnområdets uddspets.

Med tävlingen söks genomförbara utvecklingsalternativ och en omfattande helhetsidé som en bas för områdets detaljplanering.

I tävlingen delas ut sammanlagt 220 000 euro som priser och inlösningar. Förstapriset är 80 000 euro.

www.turku.fi/linnanniemi
https://kerrokantasi.turku.fi/

 

Nyckelord: