Coronabekämpning i buss är resultatet av ett samarbete mellan Åbo stad och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Målet är att öka på provtagningskapaciteten på lättillgängliga platser runtom i Åbo. Coronabussen betjänar endast personer som är skrivna i Åbo. Personer från övriga kommuner ombeds söka sig till den egna kommunens eller Åucs provtagningsstation. (27.10.2021)

Den mobila coronabekämpningens tidtabell, vardagar

Kråkkärret, (Dirickalagatan) bakom burgerrestaurangen,
bredvid ingångsrampen till Kråkkärrets ishall

mån-fre 12.15–14.15

Hallis, Huudi (adr. Gregorius IX:s väg 8)
mån–fre kl. 9–11

Perno, sandplanen mittemot servicecentret Höveli (adr. Hyrköisvägen 26) mån-fre kl. 12–14 

OBS! Coronabussen betjänar endast personer som är skrivna i Åbo. Personer från övriga kommuner ombeds söka sig till den egna kommunens eller Åucs provtagningsstation.

Förutom coronaprovtagningen delar den mobila enheten också ut information på flera olika språk. Bussen är ensam i sitt slag och representerar ett nytt sätt att erbjuda testningsmöjligheter i olika områden.

- Med hjälp av den mobila enheten kan vi öka på provtagningskapaciteten i sådana områden, där drive in -testningen kan vara besvärlig att nå om man har symtom, säger Jutta Peltoniemi, ansvarig smittskyddsläkare i Åbo stad.

Åbo och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt tar konstant fram nya sätt att sköta coronaprovtagningen smidigt och tryggt.

- Det har varit intressant att vara med om att bygga den mobila coronabekämpningen. Projektet har gått framåt med fart: Idén föddes i slutet av november och redan nu kan vi köra igång. Med i bussen åker en person från stadens välfärdssektor, som gör symtombedömningen och skriver remiss, samt två provtagare från Tykslab. Proven analyseras dagligen i Åucs laboratorium för klinisk mikrobiologi. Vi hoppas att klienterna hittar bussen lika fint som de hittade till exempel till drive in -provtagningen i garaget vid Åucs stamsjukhus i september, berättar specialplanerare Anna-Elina Lehtonen från Åucs Laboratorium.

Bussen är ombyggd enkom för ändamålet

Framme i bussen skrivs en remiss till coronavirusprovtagning, och provet tas mitt i bussen. Den är byggd enkom för ändamålet och onödiga bänkrader har tagits bort. Provtagningen sker inne i bussen oberoende av väder.

I eventuella köer bör man hålla avstånd till andra som väntar. Vi rekommenderar att alla som kommer till provtagningen använder munskydd.

Bussen är hyrd av Åbo stad, och provtagningspersonalen är anställda av Tykslab. Stadens personal skriver ut remissen i samband med provtagningen.

Hållplatserna har valts ut bland annat utgående från tillgång till elanslutningar.

Nyckelord: