Åbo borgmästare Minna Arve kommer att delta i klimatkonferensen COP26 i Glasgow, Storbritannien, den 10–11 november 2021. Arve kommer att hålla tal som presenterar Åbos klimatåtgärder och klimatbudskap vid två olika tillfällen.

Borgmästare Arves anföranden vid klimatmötet i Glasgow:

Torsdag 11.11.2021

Marrakesh Partnership Cities, Regions and Built Environment Action Event - Panel discussion 1: Creating a fairer future: Cities and regions enable the just transition to 1.5-degree living 

Torsdag 11.11.2021
International Mayors Panel Discussion at COP26 - From Industrial Cities to Green Urban Revolution

---------------------------------------------

www.turku.fi/sv/kolneutraltabo

Webbplatsen för FN:s klimatmöte

Webbplatsen för Stor-Britanniens klimatmöte

FN:s konferens om klimatförändringen (COP26) samlar världens politiska beslutsfattare och försöker få länder att spurta till ambitiösa klimatåtgärder. Mötet är det första sedan starten av Paris klimatavtalsperiod 2020.

Förutom borgmästare Arve kommer Lahtis borgmästare Pekka Timonen att representera finska städer vid mötet.

Borgmästare Arve är vice ordförande för den globala organisationen ICLEI. ICLEI – Local Governments for Sustainability är ett globalt nätverk av städer som främjar hållbar stadsutveckling.

Cirkulär ekonomi och naturens mångfald som teman i borgmästarens tal

Arve talar i Glasgow den 11 november vid FN:s High Ambition-tillställningen och senare samma dag på städernas klimatmöte.

– På klimatmötet kommer jag särskilt att lyfta fram den cirkulära ekonomin och bevarandet av biologisk mångfald samt hur deras främjande är centralt för städernas framgångsrika klimatarbete. Jag hoppas att stater skulle, som ett resultat av mötet, höja ambitionen i sitt klimatarbete och stärka sitt partnerskap med städer och medborgarsamhället, säger borgmästare Minna Arve.

Teman för Arves tal är cirkulär ekonomi och färdplansarbetet för cirkulär ekonomi i Åbo. Talet kommer också att berätta om 1,5-graders liv-kampanjen för stadsbor i Åbo och visa vinnarverket i videotävlingen för unga, "Tre generationer”. Tävlingen arrangerades av Åbo stad och videon gjordes av Leo Brinkmann och Aliina Vegar.

Målet är koldioxidneutralitet 2029

Åbo har arbetat långsiktigt för att bromsa klimatförändringarna och har redan minskat hälften av sina utsläpp från nivåerna år 1990. Dessutom stöder staden starkt omställningen till ett hållbart 1,5-gradersliv som tar hänsyn till målen i Paris klimatavtal.

Åbo siktar på koldioxidneutralitet 2029, då staden fyller 800 år. Åbo uppmuntrar också sina invånare och företag att göra klimatvänliga val genom många åtgärder.

Enligt borgmästarprogrammet som godkänts av alla Åbos fullmäktigepartier är Åbos klimatrelaterade mål för fullmäktigeperioden 2021–2025 som följer:

  • Stärka den biologiska mångfalden och den närliggande naturen, till exempel genom inrättandet av ett nytt naturskyddsområde i Mälikkälä - Kuninkoja området
  • Att ta hänsyn till klimatmålen i beslutsfattandet om markanvändning, energi, byggande och rörlighet
  • Uppmuntra företag och invånare till miljövänliga lösningar
  • Främja omställningen till en cirkulär ekonomi tillsammans med andra aktörer.

Åbo stad valdes 2020 till den bästa klimatstaden i Europa i storleksklassen medelstora städer. I år har Åbo, Lahtis och Tammerfors stöttat varandra genom kollegial granskning av klimatledarskap. För Åbo kommer resultaten att användas i uppdateringen av stadens klimatplan, som ska vara klar nästa vår.

Nyckelord: