Kommande förstaklassare har möjligheten att bekanta sig med den egna skolan tillsammans med andra blivande ettor. I de svenska skolorna ordnas besöksdagen den 8 augusti 2022 klockan 14–15.

I en del av skolorna ordnas dagen på plats, och i andra helt på distans till exempel via Teams. I de finska skolorna ordnas besöksdagen skolvis i maj.  

Mera information finns på skolornas egna hemsidor. Vårdnadshavare informeras dessutom närmare via Wilma.  

Nyckelord: