Befästningar från Krimkriget

På Runsala finns fem försvarsbatterier från Krimkriget (1854–1856). Försvarsbatterierna hade plats för kanoner och en krutkällare. De största och mest imponerande artilleribatterierna finns vid tomt 68 och längs Strandpromenaden vid tomt 41, det vill säga intill Villa Carlo. Här finns även en informationstavla. Det har också funnits artilleribatterier vid villatomterna 56 och 61 samt vid Honkapirtti. Därtill finns ett mindre kanonbatteri från 1808–1809 års krig på tomt 95 i Kuva.

                                                                                      .