Folkparken

LÄS MER OM FOLKPARKEN

En tomt på Runsala gjordes till ett rekreationsområde för allmänheten. Den fick namnet Allmänna promenaden. Den fanns först vid Choraeus källa, men denna placering var inte lyckad. År 1860 flyttades promenaden till sin nuvarande plats, där man öppnade en restaurang och en kägelbana. Promenaden blev ett sommarutflyktsmål för Åboborna, där man bland annat promenerade och åt på restaurangen som blev klar år 1864. Området fick senare namnet Folkparken, och byggandet av en badanläggning och en sommarteater ökade dess popularitet.

Badanläggning

Den första badanläggningen byggdes på stranden på 1890-talet och det nyare havsbadet år 1908 enligt arkitekten Eskil Hinderssons ritningar. Det nya badet var större och hade läktare och hopptorn. På badanläggningen ordnades simskola och tävlingar. Badanläggningen förföll på 1960-talet och resterna revs år 1964.

Det finns ingen officiell badstrand i Folkparken, eftersom båtar trafikerar alldeles intill. Vattenkvaliteten och bottnen uppfyller inte heller de krav som ställs på badplatser.

Folkparken på 1960-talet. Bild: Åbo museicentral/Keijo Hakanen

Ruisrock

Finlands äldsta kontinuerligt ordnade rockfestival Ruisrock ordnades för första gången på Saaronniemi udde på Runsala år 1970, och sedan 1972 har den ordnats i Folkparken. På Ruisrock uppträder årligen internationella stjärnor. De utländska artister som uppträder på strandscenen förvånas alltid över de stora passagerarfärjorna som passerar nära stranden. Folkparken är en bra plats att se dessa magnifika fartyg på nära håll – varje morgon omkring klockan 6.45–9.00 och kvällstid omkring klockan 19.00–21.00.

Att göra i Folkparken

Den som är intresserad av villor kan enkelt ta en villapromenad med start i Folkparken. För barn finns olika lekredskap i Folkparken. Kafé Villa Promenade erbjuder diverse godsaker och för grillaren finns två  eldningsplatser. Ta med egen ved.

Vid Folkparkens strand finns en brygga för vattenbussarna.