Klientavgifter

Klientavgifterna baserar sig på lagen och förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården samt social- och hälsovårdsnämndens beslut.

 • Hälsocentralavgift 20,60 €
 • Poliklinikbesök 41,20 €
 • Undersökning och vård av mun och tänder i hälsocentralen
  • grundavgift, munhygienist 10,20 €
  • grundavgift, tandläkare 13,10 €
  • grundavgift, specialisttandläkare 19,20 €
 • Röntgenundersökningar
  • tandbild 8,40 €
  • panoramaröntgen 18,90
 • Fysioterapi 11,40 €
 • Avgift för dag- och nattvård 22,50 €
 • Rehabiliterande vård 16,90 €/pv
 • Oanvänd service som inte annullerats 50,80 €
 • Service under närståendevårdarens ledighet 11,40 €/dag
 • Avgift för läkarintyg
  • kortfattat 31,10 €
  • omfattande 50,80 €
  • för körrätt 61,00 €
 • Hemsjukvård och hemrehabilitering
  • läkare eller tandläkare 18,90 €
  • annan person 12,00 €
 • Hemsjukhus 22,50 €
 • Kortvarig anstaltsvård 48,90 €
  • efter att avgiftstaket överskridits 22,50 €
 • Tillfällig vård 25,00 €
 • Avgiftstaket 683,00 €

Närmare information för varje service i beskrivningarna på klientavgifterna nedan. 

Besöksadress: 

Yliopistonkatu 30
20100 Turku

Telefon:

Åbo stads telefonväxel 02 330 000
Avgiftstaket (välj nr 2 på linjen) 040 486 9531
040 486 9531
E-post: 
maksutoimisto.hyto@turku.fi