Vuxensocialarbete

Socialservicens chat betjänar på vardagar kl. 9-11 (på finska)

Servicepunkter

  • Huvudsaklig servicepunkt: Slottsgatan 23

Läs mera

Enheten för vuxensocialarbete erbjuder socialtjänster för åbobor över 18-års ålder som inte bor i hushåll där det finns underåriga barn. Socialarbetet är ditt stöd när livssituationen är svår, när du vill göra en förändring i ditt liv eller när du känner att många olika slags utmaningar har hopat sig och du inte är säker på hur du ska kunna gå vidare.

Du får tillgång till socialtjänsterna genom att kontakta socialservicens kundrådgivning. En annan myndighet eller en person som oroar sig över en närstående kan också i stöd av socialsocialvårdslagen göra en anmälan om personen som är i behov av hjälp.

För att få stöd av vuxensocialarbetet behöver du inte ha ekonomiska bekymmer, och du behöver inte heller vara kund hos socialarbetet för att ansöka om behovsprövad utkomststöd. Du kan kontakta kundrådgivningen vid inedande tjänster inom socialarbetet i frågor som berör ansökan om utkomststöd.

Även andra myndigheter och samarbetsparter kan utnyttja inledande tjänster inom socialarbetet.

Du kan kontakta vuxensocialarbetet till exempel när:

  • du behöver stöd i vardagen
  • du är orolig över ditt eget eller en närståendes missbruksbeteende
  • du har problem med boendet
  • det finns faktorer som orsakar otrygghet i ditt liv, såsom våld
  • du är kund vid många olika tjänster, men du känner att din helhetssituation behöver redas ut

Besöksadress: 

Slottsgatan 23
20100 Åbo

Telefon:

Telefon 02 262 5001
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Fax:

Fax 02 262 6130

Öppettider

Chat
mån - fre 09:00 - 11:00
Telefonservice
mån - ons 09:00 - 15:30
tors 09:00 - 14:00
fre 09:00 - 15:30
Info (Slottsgatan 23)
mån - fre 12:00 - 14:00
Info Monitori (Auragatan 8)
mån - fre 09:00 - 11:00 och 12:00 - 15:45
Nyckelord: 

Lokaliteter

Lokaliteter

Boende- och missbrukarservice

För bostadslösa åbobor

Socialt arbete bland vuxna utförs på de regionala socialbyråerna, boende- och missbrukarservicen och utlänningsbyrån

För att få del av servicen kontaktas byrån för Klientrådgivning och förmånshandläggning, tfn (02)262 50 01, kl. 8.30-15.00.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Öppettider

Öppettide (Telefontid mån - fre 9 - 10)
mån - fre 09:00 - 16:00

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Turun kaupunki

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Öppettider

Öppettidet
mån - fre 09:00 - 16:00

Utlänningsbyrån

För invandrare

Socialt arbete bland vuxna utförs på de regionala socialbyråerna, boende- och missbrukarservicen och utlänningsbyrån

För att få del av servicen kontaktas byrån för Klientrådgivning och förmånshandläggning, tfn (02)262 50 01, kl. 8.30-15.00.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Öppettider

Öppettider (telefontid 9-10)
mån - fre 08:00 - 16:00

Vuxensocialarbete

Kaikille Turkulaisille

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
Servicespråk: 
Finska

Öppettider

Öppettidet
mån - fre 09:00 - 16:00