Ergoterapi

Ergoterapins syfte är att stödja personer som på grund av sjukdom, funktionshinder, ålder eller livssituation har svårigheter att klara det dagliga livet.

Inom ergoterapin eftersträvar man att tillsammans med kunden hitta lösningar till vardagens utmaningar.

För ergoterapi krävs en remiss av den behandlande läkaren. I hjälpmedelsärenden kontaktar kunden, hans eller hennes nära anhöriga eller hemvårdsskötaren vid behov ergoterapeuten.