Hjälpmedelstjänster

Hjälpmedelsenheten lånar ut hjälpmedel som underlättar klientens dagliga sysslor.

Hjälpmedelsutlåningen betjänar vardagar kl. 9–15 på adressen Luolavuorivägen 2, 1G. Telefontid tfn 02 266 2264 kl. 8.00–10.00.

Bashjälpmedel (till exempel kryckor, duschstol, WC-förhöjningar) kan hämtas från hjälpmedelsenheten utan remiss eller tidsbokning.

Gåramar kan lånas utan remiss, men beviljandet av den första gåramen kräver en bedömning. Boka tid genom att ringa till Hjälpmedelsutlåningen.

Om det framgår att funktionsförmågan, behovet av hjälpmedel eller användningen av hjälpmedel måste utredas ytterligare, görs en hjälpmedelsbedömning av en terapeut inom Åbo stads välfärdssektor. För bedömningsbesöket bokas en tid via hjälpmedelsutlåningen.

För individuella hjälpmedel (till exempel rygg-, vrist-, knä-, nack- och handledsstöd) eller hjälpmedel som behövs på grund av kroniska/utdragna besvär eller skador (bland annat proteser, ortopediska skor, stödsulor) krävs remiss av läkare inom Åbo stads välfärdssektor, fysio- eller ergoterapeut, utgående från vilken kunden med tidsbokning kallas till besök hos en expert på hjälpmedel vid Hjälpmedelsenheten.

Hälsovårdens hjälpmedelstjänster är avgiftsfria för kunden.

Överlåtelse av hjälpmedel

  • Man kommer överens om lånetiden enligt individuellt behov.
  • Lånen är avgiftsfria.
  • Lånaren sköter om transporten av hjälpmedlen.

Underhåll och reparation av hjälpmedel

  • Underhåll och reparation av hjälpmedel som överlåtits av Åbo stads välfärdssektor sker vid hjälpmedelsenheten.
  • Vid icke-brådskande fall lönar det sig att boka en tid vid hjälpmedelsservicen för underhåll och reparation av hjälpmedlen, tfn 02 266 0302.