Sjukhustjänster

Sjukhustjänster producerar mångsidig primärhälsovård och specialsjukvård på basnivå på bäddavdelningar, polikliniker och som tjänst hemma. Man kommer till vården med en remiss från läkare.

Enheterna finns i Stadssjukhuset och i Kaskenlinna i området Tallbacken, med undantag för minnesrehabiliteringscentret i Runosmäen vanhuskeskus.

Funktionsmässigt indelas tjänsterna i en rehabiliterande och en akut avdelningsgrupp. Till akutavdelningsgruppen hör hemsjukhuset, palliativ vård och vård i livets slutskede.