Studerandehälsovård

Studerandehälsovårdens centraliserade tidsbokning- och rådgivningstelefon

  • Studerandehälsovårdens telefontjänst är stängt 14.12.2021 pga. skolningsdag för personalen
  • 23.12.21 betjänar telefontjänsten kl. 8-12
  • Studerandehälsovårdens telefontjänst är stäng mellan 27.12.2021–2.1.2022
  • tel. 02 266 1570

  • Öppet mån–tors kl. 8–15 och fredag kl. 8–13.

  • Betjänar studerande vid gymnasier och yrkesläroanstalter i corona relaterade ärenden samt i andra rådgivnings- och tidsbokningsärenden.

Omaolo.fi-tjänsten betjänar 24/7

Gör Symtombedömning för coronavirusinfektion via Omaolo.fi- tjänsten. Tjänsten ger dig anvisningar om hur gå tillväga angående dina symptom. Du kan fylla i symptombedömningen via Omaolo närsom helst. Ifall coronatestet är aktuellt, erbjuder Omaolo-tjänsten dig möjligheten att boka tid till ÅUCS:s Drive-in coronatestning. 

Studerandenas coronavirustest

Om du har symtom som motsvarar luftvägsinfektion eller om du misstänker coronavirussmitta är det viktigt att du söker dig till coronavirustest. Läs mer, om hur gå tillväga om du har behov till coronatest: Gör så här om du misstänker att du smittats

Studerandehälsovårdens poliklinikmottagning är stängd

Studerandehälsovårdens poliklinikmottagning, som fungerat utan tidsbokning mellan kl. 8 och 11, är stängt för att förebygga spridningen av coronavirus. Vi fungerar endast med tidsbokning, telefonnummer 02 266 1570.

Boka tid till studerandehälsovården

Studerandehälsovårdens kunder kan boka följande tider elektroniskt till hälsovårdaren (OBS! Stängt under coronaviruspandemin):

  • hälsokontrollen på årskurs 1
  • 15 eller 30 minuters tid
  • influensavaccinering

Kontaktuppgifter

Elektronisk blankett

Mer information

Studerandehälsovården påverkar aktivt studiemiljön och stöder studeranden i att uppehålla koncentrationen, utföra egenvård, uppehålla tillräcklig kontroll över sitt liv samt uppehålla och uppnå god hälsa och funktionsförmåga.

Studerandehälsovården erbjuder hälsovårdsservice för studerande vid gymnasier och yrkesläroverk på andra stadiet i Åbo. Servicen är avsedd för studerande som har rätt till studiestöd, med följande undantag:läroavtals studeranden.

Avgifter

Besök hos hälsovårdare och läkare är avgiftsfria.

För oanvända tider som inte avbokats uppbärs en för stunden giltig annulleringsavgift. Mottagningstider hos läkare ska avbokas senast föregående dag eller, om mottagningen inte är öppen just då, under samma dag före klockan 9.