Boende och service i hemmet

En person med svårt handikapp eller funktionsnedsättning kan få hjälp med sitt boende och att klara sig hemma.

Nödvändig service som hör till boendet kan t.ex. vara assistans i dagliga sysslor som att röra sig, på- och avklädning, personlig hygien, mathushållning och städning av bostaden.

Servicen och stödåtgärderna kan arrangeras i personens eget hem eller som boende i ett servicehus, i en lägenhet nära personer med liknande behov eller i ett gruppboende.

Du kan få tilläggsuppgifter om service i anslutning till boendet av socialarbetarna inom handikappservicen.

Största delen av boendeservicen anskaffas genom köpservice. Stadens handikappservice har tre enheter som erbjuder boendeservice dygnet runt: Kotiranta, Portsan Kehräkoti och Ruusukuja servicebostäder. Kotiranta och Portsan Kehräkoti passar speciellt bra för äldre personer med funktionsnedsättning. Ruusukuja servicebostäder erbjuder serviceboende både för gravt handikappade och personer med funktionsnedsättning. Handikappservicen har även handledare som möjliggör boende med stöd och handledning i den egna bostaden för personer med funktionsnedsättning.