Ansökan om handikappservice

Ansökan om stöd eller service inom handikappservicen görs skriftligt. Till ansökan bifogas ett utlåtande av en hälsocentralläkare samt vid behov övriga sakkunnigutlåtanden och redogörelser.

Ansökan om handikappservice ska göras på förhand, till exempel innan ändringsarbeten i bostaden påbörjas.

Man kan reservera tid till socialarbetaren eller komma överens om ett hembesök under telefontiden på vardagar kl. 9.00 - 10.00. Socialarbetarna ger även tilläggsinformation om servicen och ansökningsförfarandet.

Uppgifter om service för utvecklingsstörda fås av Paletti-enhetens socialarbetare.