Internationella vänskapsverksamheten

 

Hej alla Åboborna och invånare i Åboregionen! Skulle du vilja ha internationella bekanta, lära dig om nya kulturer och förbättra dina språkkunskaper utan att lämna Finland? Om du svarar ja, delta i internationella vänskapsverksamheten!

Om den internationella vänskapsverksamheten

Internationella vänskapsverksamheten binder internationella studerande ihop med dom som bor i Åboregionen och ger möjligheten att lära sig om nya kulturer och njuta av nya internationella upplevelser.

Internationella studenter i Åbo blir bekanta med högskolevärlden, men kontakter med lokala och vardagsliv i Åbo kan vara obekant för dom. Genom internationella vänskapsverksamheten studenterna får en möjlighet att lära känna finska vardagen i Åbo. Samtidigt får åboborna eller invånare i Åboregionen en möjlighet att lära känna nya kulturer och bli mer internationella utan att ens lämna sin egen hemstad!

Kom med och bli en vän till en internationell högskolestuderande! Syftet med verksamheten är att binda ihop våra internationella studeranden och lokala invånare.

Gemensam aktivitet med internationella vännen kan vara till exempel joggning eller träning på gymmet, ett litet äventyr till ett museum eller laga mat tillsammans!  Du kan presentera internationella vännen för din familj, visa ditt hem eller ni kan tillsammans lära känna Åbo eller Åboregionens vackra naturen. Ni behöver inte göra tillsammans något speciellt eller spännande – vanlig finska vardag kan vara en underbar upplevelse för en internationell studerande!

Vem kan delta?

Lokala vänner kan vara vem som helst: ensamboende, par, barnfamiljer, studerande, pensionärer… Vem som helst som är intresserad av internationella bekanta och bor i Åboregionen. 

Internationella vänner är utbytes-, examens- eller doktorstuderande som studerar vid högskolor i Åbo.

Deltagande i programmet kräver bara någorlunda kunskaper i engelska. Språkkunnigheten behöver inte vara perfekt och det är lätt att förbättra kunskapen i engelska (och varför inte i andra språk också) med vännen. 

Nästa period i början av 2022

Vänskapsperioder ordnas två gånger per året, på hösten och på våren. Anmälningen till vårperioden börjar den 21 Januari 2022. Ansökningsformuläret kommer att publiceras på denna hemsida.

I anmälningsblanketten finns några frågor om sökandes behag (t.ex. kulturhobbyer eller en viss sportgren) och väntningar för vänskapsverksamheten. Med dessa information försöker vi garantera att just de rätta vännerna möter varandra.

Början av internationella vänskapsperioden

Vänskapsperioden börjar med ett gemensamt möte där vännerna möter varandra för första gången. Efter mötet kan vännerna komma överens hur de vill träffa varandra och vad de vill göra tillsammans. Under varje vänskapsperioden försöks det att ordna också ett annat gemensamt möte där vännerna kan träffa andra vännerna och dela deras erfarenheterna av verksamheten.

Vänskapsverksamheten är ömsesidigt och frivilligt. Vännerna kan träffa varandra just hur mycket och på det sätt som de själva vill under perioden. En period pågår en termin, dvs. cirka 4–6 månader. Vi önskar dock att lokala vännerna skulle förbinda sig till att träffa sina vänner åtminstone månadsvis.

Här finns några förslag för gemensamma aktiviteter i Åbo:

Evenemangens och kulturens stad
Motion och friluftsliv

Vem ordnar verksamheten?

Internationella vänskapsverksamheten ordnas av Studiestad Åbo-nätverket. Bakom verksamheten ligger således Åbo stad och alla högskolorna i Åbo.

Kontakta oss

Projektkoordinatorer Amanda Viitanen & Sanna Suoranta
friendshipprogramme@utu.fi  
 puh. +358 294503142

 

Nyckelord: