Talous ja strategia

Turun kaupunkikonsernin johtaminen ja ohjaus perustuu valtuustoryhmien väliseen sopimukseen sekä strategia- ja ohjelmatyöhön.

Talous

Kunnallisvero on kunnalle maksettava tulovero ja kunnallisveroprosentti vahvistetaan vuosittain. Turun kaupungin vuoden 2021 tuloveroprosentti on 19,50.

Kaupungin taloutta koskevat tiedot löytyvät sivuilta:

Strategia ja kehittäminen

Turun kaupungin strategiakokonaisuus koostuu kaupunkistrategiasta sekä strategisista ohjelmista: Hyvinvointi ja aktiivisuus -ohjelmasta sekä Kilpailukyky ja kestävä kasvu -ohjelmasta.

Kaupunkistrategia on vision omainen dokumentti, joka kuvaa, miltä kaupunki näyttää vuonna 2029, mitä keskeisiä päämääriä kaupunki toiminnalleen asettaa ja mihin periaatteisiin kaupungin henkilöstö sekä luottamushenkilöt lupaavat toiminnassaan sitoutua.

Strategisissa ohjelmissa, joiden aikajänne on neljästä kahdeksaan vuotta, kuvataan linjaukset päämäärien toteuttamisen keinoista. Linjaukset konkretisoidaan sopimusohjauksen kautta vuosittain toimialojen toimenpiteiksi.