Ota paikkatiedot tehokäyttöön avoimista rajapinnoista (WMS/WFS)

WMS-palvelu (Web Map Service) tarjoaa rasterimuotoisia kartta-aineistoja

Aineistot tarjotaan palvelussa rasterikuvina, joita voidaan käyttää esimerkiksi taustakarttoina. Palvelu käyttää esirasteroituja aineistoja, jotka rasteroidaan ja tuodaan ns. teemoina palomuurin ulkopuolelle. Näin on tehty Turun seudun opaskarttapalvelussa. 

Aineistot voivat olla yhteisiä opaskarttapalvelun kanssa tai omia, pelkästään WMS-palvelua varten luotuja aineistoja. 

Palvelussa tarjolla oleviin aineistoihin voidaan tehdä kyselyjä palvelua tukevilla asiakasohjelmilla (esim. Gaia, AutoCAD Map 3D, MapInfo, ArcGIS, QGIS). 

Asiakasohjelma lähettää Web-palvelimelle GetCapabilities- tai GetMap-kyselyn, jonka Web-palvelin lähettää RasterServer-palvelinohjelmalle. RasterServer hakee kyselyä vastaavan aineiston rasteroiduista tiedostoista, tekee sille tarvittaessa koordinaattimuunnoksen ja palauttaa sen Web-palvelimen kautta asiakasohjelmaan. Palvelun käyttö ei vaadi kirjautumista (käyttäjätunnusta).

WMS-palvelussa on tarjolla mm. seuraavat aineistot:

 • opaskartta värillinen ja mustavalkoinen
 • ilmakuva
 • maastokartta
 • asemakaava
 • yleiskaava
 • maanomistuskartta
 • pyörätiet
 • kaupunginosat

Kaikki tarjolla olevat aineistot löydät kokonaisuudessaan rajapintapalvelusta asiakasohjelmalla ja aineistokuvaukset Avoindata.fi-sivustolta.

WMS-palvelun osoitehttps://opaskartta.turku.fi/TeklaOGCWeb/WMS.ashx

WFS-palvelu tarjoaa OGC:n CityGML 2.0 -standardin mukaista kaupunkitietomalliaineistoa

Tarjoamme palvelussa seuraavat kohdetyypit: 
Relief, Buildings, Vegetation, Transportation, LandUse, CityFurniture sekä WaterBody. 
Lisätiedot löytyvät sivulta Turun kaupunkitietomalli

WFS-palvelu tarjoaa vektorimuotoisia paikkatietoaineistoja

Vektorimuotoisia paikkatietoaineistoja tarjotaan WFS-rajapinnassa KuntaGML-muotoisina ja Simple Feature-muotoisina. Palvelussa tarjolla oleviin aineistoihin voidaan tehdä kyselyjä palvelua tukevilla asiakasohjelmilla kuten 

Kaikki asiakasohjelmat, esimerkiksi QGIS, eivät pysty suoraan lukemaan KuntaGML-muotoisia aineistoja. Simple feature-muotoiset aineistot ovat yleisemmin asiakasohjelmien tukemia, ja palvelussa nämä on nimetty GIS-etuliitteellä. Osa aineistoista on saatavilla sekä KuntaGML- että Simple Feature-muotoisina. 

Asiakasohjelma lähettää Web-palvelimelle GetCapabilities-, DescribeFeatureType- tai GetFeature-kyselyn, ja Web-palvelin hakee kyselyä vastaavan aineiston välimuistitietokannasta. Kyselyä vastaava aineisto palautetaan Web-palvelimen kautta asiakasohjelmaan. Palvelun käyttö ei vaadi kirjautumista (käyttäjätunnusta). Aineistot päivitetään määräajoin, aineistosta riippuen esimerkiksi viikoittain tai kuukausittain. 


WFS-palvelussa on tarjolla muun muassa seuraavia aineistokokonaisuuksia (suluissa käytetyt lyhenteet tasojen nimissä ja kuvauksissa): 

 • kantakartta (kanta)
 • asemakaava (akaava)
 • opaskartta (mkok)
 • osoitteet (mkos)

Kaikki tarjolla olevat aineistot löydät kokonaisuudessaan rajapintapalvelusta asiakasohjelmalla ja aineistokuvaukset Avoindata.fi-sivustolta.

WFS-palvelun osoitehttps://opaskartta.turku.fi/TeklaOGCWeb/WFS.ashx