Turun ammattikorkeakoulu ja Turun kaupunki ovat aloittaneet yhteistyön mainosbanderollien keräämiseksi uusiokäyttöön.

Lisätietoa

Tietoa materiaalista, saatavuudesta ja yhteistyöstä löytyy osoitteesta www.resurssitehokkuus.fi.

Kuvia tuotteista Dropbox-palvelussa.

Tavoitteena on hyödyntää aiemmin jätteeksi päätyneet mainosbanderollit kierrätystuotteiden raaka-aineena. Tähän mennessä on kerätty Turun kaupungin, Turun Kaupunginteatterin sekä Ruisrockin mainosbanderolleja. Alueella on myös laajemmin yhteistyötä ja liikeideoita tekstiilien kierrätyksen suhteen.

Banderollit kiertoon

Yksin Turun kaupungin vuokraamilta mainospaikoilta on kerättävissä vuosittain yli 700 m2 mainosbanderollikangasta. Kestävän ja laadukkaan materiaalinsa vuoksi mainosbanderolleilla on monipuolisia hyödyntämismahdollisuuksia. Materiaalia voidaan hyödyntää uusio- ja kierrätysraaka-aineena niin uniikeille design-tuotteille kuin teollisuudenkin tarpeisiin. Lisäksi materiaalin hyödyntäminen voi luoda uusia mahdollisuuksia tuotteiden ja liiketoimintojen kehittämiselle.

Uusia kumppaneita mukaan keräyspilottiin

Mainostajat voivat ilmoittaa tarpeettomiksi käyneistä mainosbanderolleista Turun ammattikorkeakoulun yhteyshenkilölle tai antaa luovutussuostumuksen banderollit pois ottavalle nosturiyritykselle. Banderollit toimitetaan Turussa Sepänkadun kampuksen tiloissa olevaan välivarastoon.

Toiminta aloitettiin kesällä 2014, jolloin myös testattiin kierrätystuotteita valmistavan yhteistyöyrityksen – Punaisen Norsun – kanssa materiaalin käyttävyyttä, puhtautta ja logistiikkaa. Jatkossa on tarkoitus tarjota materiaalia laajasti alueen yritysten ja opiskelijoiden käyttöön.

Keräyspilottia koordinoi Turun AMK:n Resurssitehokas liiketoiminta -tutkimusryhmä. Tällä hetkellä turkulainen tekstiiliyritys Punainen Norsu valmistaa banderollimateriaalista erilaisia piensäilytystuotteita, kuten pussukoita ja laukkuja. Lisäksi Turun AMK:n opiskelijat ovat osana opintojaan suunnitelleet materiaalille mahdollisia hyödyntämistapoja.

Mainosbanderolleja käytetään myös monissa muissa kohteissa kuin kaupungin julkitiloissa. Esimerkiksi Kauppakeskus Skanssi ja Sallan Paja yritys ovat lähteneet yhteistyöhön ja tuloksena on syntynyt uudentyyppinen lahjapakkaus. Keräyspilotin yhteydessä kartoitamme muitakin olemassa olevia tai suunnitteilla olevia yhteistyömuotoja. Tavoitteena on saada materiaali kiertämään ja edesauttaa alueen pk-yritysten liiketoimintaa ja uusien tuotteiden syntyä.

Yhteistyössä ovat mukana muun muassa Turun kaupunki, Turun Kaupunginteatteri, Ruisrock, Punainen Norsu, Jalo & Jalo, Kauppakeskus Skanssi ja Sallan Paja.

Lisätietoja:

Piia Nurmi

  • Resurssitehokas liiketoiminta tutkimusryhmän vetäjä, Turun ammattikorkeakoulu
  • piia.nurmi@turkuamk.fi
  • 040 355 0931

Juha Elo