Uudenmaantiellä alkaa keskiviikkona 29.4. pyöräilyn laatukäytävän rakentaminen. Nykyisiä jalankulku- ja pyöräteitä parannetaan katuvälillä Petäjäkatu - Skarppakullantie ja uusitaan Vasaramäen alikulkukäytävä. Rakentaminen valitettavasti aiheuttaa haittaa tiellä liikkujille.

Vasaramäen alikulkukäytävän kohdalle rakennetaan kiertotiet osana työnaikaisia liikennejärjestelyitä. Kiertoteiden rakentaminen alkaa toukokuun alussa ja ne otetaan vaiheittain liikenteen käyttöön toukokuun loppuun mennessä. Kiertoteille asetetaan nopeusrajoitus 30 km/h, mikä haittaa liikennettä. Autoilijoita kehotetaan käyttämään vaihtoehtoisia reittejä varsinkin ruuhka-aikoina.

Kiertoteiden käyttöönoton jälkeen alkaa alikulkukäytävän purku- ja rakennustyöt. Uusi siltatyyppinen alikulku on nykyistä avarampi ja valoisampi parantaen samalla liikenneturvallisuutta. Vasaramäen alikulkukäytävän lisäksi myös hautausmaan vieressä sijaitsevan Peltolan alikulun kohdalle rakennetaan jalankulku- ja pyörätielle uusi suoraan jatkava yhteys ajoradan tasossa, joka parantaa pyöräilyn sujuvuutta.

Uudenmaantiellä ajoradan pohjoispuolen jalankulku- ja pyörätietä levennetään koko matkalla vähintään 4,5 m leveäksi ja tästä pyöräilylle varataan aina vähintään 2,5 m. Liikennevaloristeyksiin asennetaan pyöräilijöille odotuskaiteita, joista pyöräilijä voi ottaa tukea nousematta pois pyörän päältä. Kaiteita asennetaan vain kaupungista poispäin ajaville, koska pyörätien ja jalkakäytävän välissä oleva kaide haittaisi liikkumista ja väylän kunnossapitoa. Hautausmaantien risteyksessä louhitaan kalliota, jotta saadaan jalankulku- ja pyörätie vietyä kauemmas ajoradasta ja siten parannettua risteyksen näkyvyyttä. Uudenmaantien eteläpuolen jalankulku- ja pyörätielle ei kohdistu liikennehaittoja, joten työmaa-alueen läpi kulkevia kehotetaan käyttämään etelänpuoleista väylää.

Joukkoliikenteen olosuhteita parannetaan siirtämällä bussipysäkkikatoksia jalankulku- ja pyöräteiden takaa ajoradan viereen. Uudenmaantieltä poistetaan käytöstä linja-autopysäkit 786, 794 ja 796 Peltolan alikulkukäytävän ja Villenpuiston kohdilta.

Hanke on osa Turun kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) ohjelmaa. Valtakunnallisessa MAL-hankkeessa on tavoitteena kehittää asuinympäristöjä sekä kestäviä liikennemuotoja.

Rakennustyön pääurakoitsijana toimii Terrawise Oy ja työn on tilannut Turun kaupunkiympäristötoimiala.