Kaikille henkilökohtaisen avun työnantajamallin asiakkaille jaetaan kirurgisia suojaimia tai korvataan niiden hankkimisesta aiheutuneet kustannukset riippumatta siitä, kuuluuko asiakas riskiryhmään tai ei. Kaikkien asiakkaiden avustamistilanteissa työntekijän tulee käyttää kirurgista suu-nenäsuojainta. Kasvot peittävää visiiriä voi käyttää vain, jos ei voi käyttää kirurgista suojainta. (Päivitetty 13.10.2020.)

Turun kaupunki ohjeistaa, että kaikkien henkilökohtaisen avun asiakkaiden avustamistilanteissa työntekijän tulee käyttää kirurgista suu-nenäsuojainta.

Vammaispalvelut korvaa suojainten kohtuulliset hankintakustannukset maksutositetta vastaan työnantajana toimiville asiakkaille. Kirurgisia suojaimia ja tarvittaessa kasvovisiireitä jaetaan Ruusukorttelin palvelukeskuksesta (yhteystiedot alla). Kustannuksia ei korvata, eikä suojaimia jaeta ostopalvelu- eikä palveluseteliasiakkaille. Palveluntuottajat huolehtivat työntekijöidensä asianmukaisesta suojautumisesta.

Kirurgisia hengityssuojaimia jaetaan muutaman viikon tarpeeseen henkilökohtaisen avun työantajana toimiville asiakkaille.

Ohjeistus henkilökohtaisen avun asiakkaiden kanssa käytettävien suojainten määrästä:

  • Samaa suu-nenäsuojainta käytetään n. 2 tunnin ajan. Suojain tulee kuitenkin vaihtaa aina, mikäli se esimerkiksi kostuu.
  • Koko kasvot peittävää visiiriä voi käyttää vain, jos ei voi käyttää kirurgista suojainta.

Riskiryhmät 

Tämänhetkisen tiedon perusteella yli 70-vuotiaat henkilöt ovat muita alttiimpia saamaan vakavan koronavirusinfektion. Vakavan koronavirusinfektion vaaraa voivat lisätä perussairaudet, jotka merkittävästi huonontavat keuhkojen tai sydämen toimintaa tai elimistön vastustuskykyä.

Näitä ovat esimerkiksi:

  • vaikea-asteinen sydänsairaus
  • huonossa hoitotasapainossa oleva keuhkosairaus
  • diabetes, johon liittyy elinvaurioita
  • krooninen maksan tai munuaisen vajaatoiminta
  • vastustuskykyä heikentävä tauti kuten aktiivisessa solunsalpaajahoidossa oleva syöpätauti
  • vastustuskykyä voimakkaasti heikentävä lääkitys (esimerkiksi suuriannoksinen kortisonihoito)

Yhteydenotot suojainten tai kasvovisiirin saamiseksi vammaispalveluihin:

Asiakaspalvelusihteeri Hannele Koivula
p. 050 396 7138
vammaispalvelut@turku.fi 

Vammaispalveluiden asiakas- ja palveluohjaus
p. 040 585 7791
Puhelinaika ma–ke ja pe klo 9–11 sekä to klo 13–14.
vammaispalvelut.palveluohjaus@turku.fi 

Suojaimia jaetaan Ruusukorttelissa

Suojaimia ja tarvittaessa kasvovisiireitä jaetaan Ruusukorttelin palvelukeskuksen ulko-ovelta osoitteessa Puistokatu 11 C erikseen sovittuna aikana. Soita ja sovi hakuajasta numeroon 040 628 2051.