Turun yliopisto aikoo olla hiilineutraali vuoden 2025 loppuun mennessä. Tämän vuoksi se määritti oman hiilijalanjälkensä ensimmäisenä yliopistona Suomessa. Yliopiston hiilijalanjäljen määritys ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ovat osa yliopiston vastuullisuustyötä.

Hiilineutraali yliopisto -ilmastoteko pähkinänkuoressa

  • Yliopistosta hiilineutraali 2025 loppuun mennessä
  • Määritti oman hiilijalanjälkensä ensimmäisenä yliopistona Suomessa

5 kysymystä ilmastoteosta

Hiilineutraalia Turkua tekemässä on kasvava joukko yrityksiä ja yhteisöjä. Nostamme viidellä kysymyksellä esiin paikallisten toimijoiden ilmastotekoja.

Jokainen askel vie meitä kohti tavoitetta.

Lisää yritysten ja yhteisöjen ilmastotekoja Hiilineutraali Turku –ilmastotekojen tietokannassa 

Esitimme viisi kysymystä Turun yliopiston ilmastoteosta vararehtori Kalle-Antti Suomiselle ja kehitysjohtaja Riitta Mustoselle.

1. Kuvailkaa ilmastotekoanne lyhyesti

Turun yliopisto on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuoden 2025 loppuun mennessä. Saavuttaakseen tavoitteen Turun yliopisto määritti ensimmäisenä yliopistona Suomessa oman hiilijalanjälkensä. Laskentaa toteutti moniammatillinen työryhmä, jonka puheenjohtajana toimi vararehtori Kalle-Antti Suominen. Ensimmäinen laskenta tehtiin vuoden 2018 tietojen pohjalta, ja siinä saatiin määritettyä kokonaispäästöjen lisäksi yliopiston tärkeimmät hiilidioksidipäästölähteet. Jatkossa yliopiston hiilijalanjälki määritetään vuosittain, ja laskentatyötä tarkennetaan ja kehitetään.

Vain yhteistyöllä voimme saavuttaa kestävän tulevaisuuden kannalta olennaiset tavoitteet.

2. Miten tekonne vähentää hiilidioksidipäästöjä?

Tieto Turun yliopiston hiilidioksidipäästöjen mittakaavasta ja tärkeimmistä päästölähteistä on edellytys sille, että yliopisto voi laatia suunnitelman ja käytännön toimenpiteet saavuttaakseen hiilineutraalisuuden vuoden 2025 loppuun mennessä. Vuoden 2019 hiilidioksidipäästöt olivat noin 21 680 t CO2. Tässä summassa eivät ole mukana lounasruokailut ja päivittäiset kodin ja työn välillä tehtävät matkat, joiden ajatellaan kuuluvan henkilöiden omaan hiilijalanjälkeen. Yliopiston suurimmat hiilidioksidipäästöt tulevat matkustamisesta, etenkin lentomatkoista, sekä kiinteistöistä. Näistä molemmat muodostivat noin kolmanneksen yliopiston kokonaishiilijalanjäljestä.

3. Miksi teette ilmastotekoja ja lähditte mukaan tekemään hiilineutraalia Turkua?

Yliopiston hiilijalanjäljen määritys ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ovat tärkeä osa yliopiston kestävän kehityksen ja vastuullisuuden eteen tehtävää työtä. Toteutimme yliopiston hiilijalanjäljen määrityksen paitsi työkaluna oman hiilineutraalisuustavoitteemme saavuttamiseksi, myös siksi, että haluamme kehittää ja nostaa esille yliopistojen roolia ilmastotyössä. Olemmekin iloksemme havainneet, että hiilijalanjälkilaskentamme on kiinnostanut laajasti muita suomalaisia yliopistoja ja korkeakouluja, ja toimimmekin nyt aktiivisesti yliopistojen hiilijalanjälkityön kehittämisessä

kansallisella tasolla mm. yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI:n kestävyys- ja vastuullisuustyöryhmän kautta.

Yliopiston hiilijalanjälki myös kiinnostaa laajasti omaa yliopistoyhteisöämme, ja toivoaksemme herättää opiskelijoita ja henkilökuntaa pohtimaan ilmastoon liittyviä kysymyksiä niin omalla tieteenalallaan kuin laajemminkin.

Osana Turun yliopiston alueellista yhteistyötä osallistuminen hiilineutraalin Turun toteuttamiseen on tärkeä osa ilmastotyötämme. Vain yhteistyöllä voimme saavuttaa kestävän tulevaisuuden kannalta olennaiset tavoitteet.

4. Minkälainen potentiaali teidän omassa toiminnassanne tai alallanne on vähentää hiilipäästöjä ja millä keinoin?

Koulutus- ja tutkimustoimintansa kautta yliopistot ovat tärkeässä roolissa kestävän kehityksen alueellisessa, kansallisessa ja kansainvälisessä edistämisessä. Turun yliopisto painottaa kestävää kehitystä läpileikkaavana teemana kaikessa toiminnassaan, ja kestävä kehitys onkin yliopiston uuden, vuosina 2021–2030 voimassa olevan strategian ja sen toimenpideohjelman ydinteemoja. Ilmastoteot ovat tärkeä osa yliopiston laaja-alaista kestävän kehityksen työtä. Turun yliopisto kouluttaa yhteiskunnan eri sektoreille ilmasto- ja muun kestävän kehityksen edistämisen asiantuntijoita, ja tutkimustoimintansa kautta tuottaa niin luotettavaa tietoa ilmastoon liittyvän päätöksenteon tueksi, kuin konkreettisia, kestävän kehityksen mukaisia ilmastoratkaisuja esimerkiksi energian- ja ruuantuottoon.

Omaan toimintaamme liittyen Turun yliopistolla on mahdollisuuksia vähentää hiilidioksidipäästöjä etenkin kiinteistöjen hiilijalanjälkeä vähentämällä. Panostamme uusissa rakennuksissamme energiatehokkaisiin ratkaisuihin. Esimerkiksi yliopistonmäelle pian valmistuvan Aurum-rakennuksen lämmityksessä ja jäähdytyksessä tullaan hyödyntämään maalämpöä, ja rakennukseen asennetaan aurinkopaneelit tuottamaan sähköä. Aurum on myös suunniteltu tukemaan yhteiskäyttöisyyttä ja resurssiviisaita toimintatapoja.

5. Viesti/kannustus muille toimijoille

Hiilineutraalisuustavoite ja muu kestävän kehityksen edistäminen ovat luonteva mahdollisuus tiivistää yhteistyötä alueen eri toimijoiden ja organisaatioiden välillä. Kestävän kehityksen yhteinen edistäminen luokin hienoja kehittymismahdollisuuksia koko Turun alueelle.