Luokanopettaja Paula Porrasmaa on yksi 100 kasvatuksen ammattilaisesta, jotka palkattiin tänä syksynä turkulaisiin kouluihin ja päiväkoteihin valtion erillisrahoituksella.

Paula Porrasmaa, sinut palkattiin elokuussa lyhyellä varoajalla tekemään laaja-alaisen erityisopettajan töitä Nummenpakan yhtenäiskouluun koko lukuvuodeksi. Mitä tämä merkitsee sinulle?

Valmistuin luokanopettajaksi viime keväänä, ja ajatuksena oli tehdä syksyllä sijaisuuksia. Sijaisuudet vaativat monesti improvisointia. On tosi kiva juttu, kun työtä pystyy nyt tekemään pitkäjänteisemmin.

Miten haluat olla avuksi kouluarjessa?

Yritämme ottaa koppia niistä oppilaista, jotka ovat kärsineet kevään etäopetusjaksosta. Kartoitamme tilannetta ja tuen tarpeita yhdessä kollegoiden kanssa. Toisaalta myös opettajat voivat olla uupuneita poikkeusajasta, haluan myös helpottaa heidän taakkaansa.

Mikä erityisopettajan työssä on palkitsevaa?

Luottamuksen luominen oppilaaseen vie aikaa ja työn tuloksia ei näe heti. On palkitsevaa huomata edistysaskelia jossain asiassa, joka on aikaisemmin ollut oppilaalle haasteellista.

Rehtori Jukka Laine, miten korona-aika on vaikuttanut 750 oppilaan Nummenpakan koulussa?

Suuri osa oppilaista, joista olemme huolissamme, olimme jo ennen koronaa. Toki korona toi lisää tuen tarvitsijoita. On tärkeää, että pääsemme satsaamaan erityisesti niihin yläkoululaisiin monikielisiin oppilaisiin, joilla on vain vähän koulutaustaa.

Nummenpakan kouluun palkattiin valtion koronatuella 2 erityisopettajaa ja yksi opinto-ohjaaja. Millainen merkitys tällä on koulun arjessa?

Iso merkitys. Lisäresurssin avulla voimme rakentaa ja kokeilla erilaisia tuen malleja, joista voi tulla pysyviä käytäntöjä ja joita voidaan kokeilla muuallakin.

Turun kaupungin sivistystoimiala sai reilun 4,8 miljoonan euron valtionavustuksen koronan aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen. Pois poikkeusoloista -hankkeen kokonaisbudjetti on noin 5,1 miljoonaa euroa. Toimialajohtaja Timo Jalonen, miten rahat jaettiin kouluille ja päiväkodeille?

Opetusministeriö määritteli jaon varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kesken. Varhaiskasvatukseen meni noin viidesosa, perusopetukseen loput. Jako yksiköiden välillä on yksinkertaista matematiikkaa: tuki jaettiin oppilasmäärän mukaan suhteutettuna.

Avustuksella palkataan 100 ammattilaista kouluihin ja päiväkoteihin. Miten merkittävästä avusta on kyse?

Todella merkittävästä, kun sillä saadaan 100 uutta käsiparia arjen avuksi. Turussa varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa työskentelee yhteensä noin 2500 ammattilaista, siihen nähden määrä ei ole valtava, mutta kyllä sillä merkitystä on.

Mitä toivot ammattilaisten saavan aikaiseksi?

Ihan ensimmäiseksi pitää kartoittaa, mitä ongelmia lapsille ja nuorille on kevään etäopetusjakson aikana tullut, sitä ei kukaan tiedä etukäteen. Sen jälkeen pitää miettiä, millä lääkkeillä ongelmia hoidetaan.

Teksti Heidi Pelander, kuvat Simo Ahtee

Tämä juttu ja siihen liittyvä video ovat osa Valoa Turkuun -sarjaa, joka kertoo toiveikkaita ja tulevaisuuteen uskovia tarinoita poikkeuksellisena aikana. Sarja on osa Turun kaupungin Healthy Boost -hanketta, jonka tavoite on ehittää hallintorajat ylittävää yhteistyötä ja uudistaa kaupungin hyvinvointiviestintää. Hankkeen rahoittaa EU:n aluekehitysrahasto.

 

 

Asiasanat: