Futureko tähtää hiilineutraaliin kuljetusalaan. Yritys on vähentänyt päästöjään ottamalla käyttöön täyssähköisiä ajoneuvoja pyörätuoli- ja tavarakuljetuksiin. Esteetön sähköauto syntyi hetken mielijohteesta.

FUTUREKON ILMASTOTEKO PÄHKINÄNKUORESSA

Hiilineutraalimpi kuljetusala

  • täyssähköisiä ajoneuvoja pyörätuoli- ja tavarakuljetuksiin
  • latausinfrastruktuurin laajentaminen
  • vuosittaiseksi CO2 -päästövähennykseksi arvioitu 216g/km

5 KYSYMYSTÄ ILMASTOTEOSTA -SARJA

Hiilineutraalia Turkua tekemässä on kasvava joukko yrityksiä ja yhteisöjä. Nostamme viidellä kysymyksellä esiin paikallisten toimijoiden ilmastotekoja. Kaikkia sarjan osia pääset tarkastelemaan tästä linkistä.

Jokainen askel vie meitä kohti tavoitetta.

Lue lisää yritysten ja yhteisöjen ilmastoteoista Hiilineutraali Turku -ilmastotekojen tietokannasta.

Kysymyksiin vastaa Futurekon toimitusjohtaja Riku Mauro.

1. Kuvaile ilmastotekoanne lyhyesti.

Olemme ottaneet käyttöön täyssähköisiä ajoneuvoja pyörätuoli- ja tavarakuljetuksiin. Laajennamme myös latausinfrastruktuuria ja parannamme energiaomavaraisuusastettamme. Hiilineutraali kuljetus alkaa olla vihdoin mahdollista. Panoksemme avulla voimme auttaa kaupunkia saavuttamaan hiilineutraaliustavoitteensa.

Ratkaisumme mahdollistaa samanaikaisesti useiden kaupungin ja sen alueen hiilineutraaliin liikkumiseen liittyvän kokonaisuuden kehittämistä. Positiivisia vaikutuksia sekä kustannuksiin että päästöihin liittyen on mahdollista saada esteettömän ja hiilineutraalin kuljetuskaluston, projektin mukana tuoman latausinfrastruktuurin kasvattamisen (40 uutta latauslaitetta) ja energiaomavaraisuusasteen kasvattamisen mahdollistamisen kautta. Lisäksi projektin voidaan nähdä vaikuttavan alueella toimivien yritysten ja kuluttajien mahdollisuuksiin ottaa hiilineutraalia kuljetuskalustoa käyttöönsä mahdollistamalla laajemman ja paremmin palvelevan latausinfrastruktuurin käytön.

2. Miten tekonne vähentää hiilidioksidipäästöjä?

Päästövähennysarviot on laskettu siten, että Turun kaupungin esteettömiin kuljetuksiin käyttämä kalusto korvataan hiilineutraalilla ja täyssähköisellä kuljetuskalustovaihtoehdolla. Vuosittaiseksi ajokilometrimääräksi arvioitu 20000 km ja CO2 -päästövähennykseksi 216g/km. Päästövähennys perustuu siihen, että yksi korvattu ajoneuvo toteuttaa päästövähennyksen, joka on 4.32 tonnia/vuosi. Turun kaupungin korvatessa tarkoitukseen käytettävät ajoneuvot laajemmin, myös päästövähennykset kasvavat.

Arvion perusteena olevan 40 ajoneuvon korvaamisen kautta realistisilla vuosittaisilla kilometrimäärillä (20000 km) arvioituna päästövähennysmahdollisuus on 172.8 tonnia/vuosi. Suoran, ajoneuvon päästöihin liittyvän vähennyksen lisäksi ratkaisu tukee kaupungin muun kaluston vaihtamista täyssähköisemmäksi latausinfrastruktuurin laajentumisen (laskettu kustannuksiin mukaan) ja aktivoimisen kautta. Lisäksi ajoneuvo on yhteensopiva lähitulevaisuudessa energiaomavaraisuuden suhteen suuria mahdollisuuksia luovan V2G-latausjärjestelmän kanssa.

3. Miksi teette ilmastotekoja ja miksi lähditte mukaan tekemään ilmastoneutraalia Turkua?

Otimme ensiaskeleet ladattavien ajoneuvojen ammattikäytössä jo loppuvuodesta 2014. Siitä lähtien olemme pyrkineet kehittämään ratkaisumalleja, jotka auttavat ammattiliikenteen siirtymistä hiilineutraalimpaan suuntaan. Esteetön sähköauto syntyi hetken mielijohteesta, ja hyvien yhteistyökumppanien avulla lopputuote on saatu jalostettua toimivaksi kokonaisuudeksi. Näemme, että henkilöautoliikenne yksityisellä- ja julkisella puolella tulee siirtymään yhä enemmän ladattavien ajoneuvojen varaan, ja sen myötä ilmastoystävällisemmäksi.

Olemme mukana tekemässä hiilineutraalia Turkua, koska kyseessä on suuntaus, johon kaikki kehittyneen maailman kaupungit ovat siirtymässä kukin omassa tahdissaan. Turun halu toteuttaa kunnianhimoinen tavoite ensimmäisenä Suomessa on tulevaisuutta ajatellen suuri askel kaupunkibrändiä kehitettäessä, ja se tullaan varmasti huomioimaan positiivisesti maamme rajojen sisä- ja ulkopuolella.

4. Minkälainen potentiaali alallanne on vähentää hiilipäästöjä ja millä keinoin?

Potentiaali on käytännössä rajaton. Liikennepuolen päästövähennykset näkyvät kaupunkilaisten arjessa konkreettisesti, ja vaikutus on havaittavissa nopealla aikataululla ilmanlaadussa. Noin vuoden kuluttua voimaan tuleva EU:n puhtaan kaluston direktiivi antaa selkeän suunnan tulevaisuutta ajatellen, ja direktiiviä noudattamalla tai siihen sopeutumalla on mahdollista saavuttaa liikenteen ilmastotavoitteet nopeassa aikataulussa. Latausverkoston kehittyminen ja siellä tapahtuvat olemassa olevat ratkaisut kaksisuuntaiseen lataukseen liittyen mahdollistavat hiilipositiivisuuden, jolloin ekologisesti tuotettu sähkö on mahdollista siirtää kiinteistöön vuorokauden ajasta riippumatta.

Tulevaisuudessa tapahtuva energiaomavaraisuuden kasvattaminen helpottuu kyseisen mahdollisuuden myötä.

5. Viesti muille toimijoille

Kaupungin ilmastofoorumissa korostettiin innovaatioita ja yhteistyötä.

Kunnianhimoisen tavoitteen saavuttamiseksi tarvitsemme saumatonta yhteistyötä yksityisen ja julkisen sektorin välillä. Sillä onko yrityksen tai kaupungin ilmastoteot suuria tai pieniä ei ole merkitystä. Jokainen hiilineutraaliin Turkuun liittyvä toimenpide vie meitä oikeaan suuntaan.