Saramäen kalliosäiliön uumenissa oleva turbiini säätää Virttaankankaan tekopohjavesilaitokselta tulevan veden virtausta ja tuottaa samalla päästötöntä sähköenergiaa. Energia riittää juomaveden pumppaamiseen Turkuun, Raisioon ja Naantaliin

Turun Seudun Vesi Oy:n ilmastoteko pähkinänkuoressa

  • Tekopohjavesilaitokselta tulevan veden virtausta säädetään turbiinilla Saramäen kalliosäiliössä.
  • Säätöturbiini tuottaa sähköä veden virtauksesta.
  • Syntyneellä sähköllä pumpataan Turun, Raision ja Naantalin juomavesi

5 KYSYMYSTÄ ILMASTOTEOSTA -SARJA

Hiilineutraalia Turkua tekemässä on kasvava joukko yrityksiä ja yhteisöjä. Nostamme viidellä kysymyksellä esiin paikallisten toimijoiden ilmastotekoja. Kaikkia sarjan osia pääset tarkastelemaan tästä linkistä.

Jokainen askel vie meitä kohti tavoitetta.

Lue lisää yritysten ja yhteisöjen ilmastoteoista Hiilineutraali Turku -ilmastotekojen tietokannasta.

Kysymyksiin vastaa Turun Seudun Veden toimitusjohtaja Aki Artimo

1. Kuvaile ilmastotekoanne lyhyesti

Hyödynnämme virtaavan veden liike-energiaa omassa sähköntuotannossa. Saramäen kalliosäiliön uumenissa oleva turbiini säätää Virttaankankaan tekopohjavesilaitokselta tulevan veden virtausta ja tuottaa samalla päästötöntä sähköenergiaa.

2. Miten tekonne vähentää hiilidioksidipäästöjä?

Ratkaisu säästää merkittävästi ulkoisen sähköenergian tarvetta. Turbiinin keskimääräinen teho on jatkuvassa käytössä 200 - 250 kW ja vesi virtaa vuorokauden ympäri. Turbiinin tuottama sähkö vastaa noin 100 nelihenkisen sähkölämmitteisen omakotitalon tai vastaavasti 1000 kahden hengen kerrostaloasunnon sähkönkulutuksen tarvetta.  Omassa toiminnassamme turbiinin tuottama teho riittää verkostopaineen tuottamiseen ja Saramäen kalliosäiliöstä lähtevän juomaveden pumppaamiseen Turun, Naantalin ja Raision alueille. Saramäkeen lisätyt veden UV-desinfioinnit lisäsivät sähköntarvetta, jolloin turbiiniteho ei täysin riitä kaikkeen kalliosäiliön omaan sähköntarpeeseen.

3. Miksi teette ilmastotekoja ja miksi lähditte mukaan tekemään hiilineutraalia Turkua?

Kestävän kehityksen ja energiatehokkuuden kehittäminen kuuluu yhtiömme strategiaan ja arvoihin. Varmistamme omalla toiminnallamme kestävän ja luonnonmukaisen vedentuotannon ja -jakelun, joka pystyy vastaamaan tulevaisuuden kasvaviin tarpeisiin. Tekopohjaveden tuotannossa käytetään vain vähän kemikaaleja verrattuna tavalliseen vesilaitokseen, eikä tuotannosta aiheudu haitallisia päästöjä toiminta-alueen pintavesistöihin. Virttaankankaan tekopohjavesilaitoksen reuna-alueilla lähteiden veden laatu ja veden virtaamamäärät vastaavat luonnonmukaista tilannetta.  

4. Minkälainen potentiaali alallanne on vähentää hiilipäästöjä ja millä keinoin?

Alallamme on suuri potentiaali vähentää hiilipäästöjä. Järjestelmän energiaa kuluttavat vaiheet saa hyvällä suunnittelulla energiatehokkaaksi, tunnistamalla hukkaenergian lähteet ja ottamalla hukkaenergian talteen. Toiminnan uudistaminen edellyttää koko veden tuotantojärjestelmän tarkkaa analysointia ja arviointia niistä toimenpiteistä ja teknisistä ratkaisuista, jotka parantavat energiatehokkuutta tai vähentävät energiankulutusta vaarantamatta kuitenkaan järjestelmän toimivuutta. Seudullisuus ja toiminnan suuri mittakaava edesauttavat hiilipäästöjen saavuttamista, koska vedenjakelun ja pumppauksen osalta voidaan toteuttaa kuntarajat ylittäviä ratkaisuja. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa on tärkeää talousveden lämpöenergiapotentiaalin hyödyntämisessä.

5. Minkälaisen viestin haluat lähettää muille toimijoille?

Tuotetaan huippulaatuista, vastuullista, kestävää, toimintavarmaa ja energiatehokasta talousvettä!