Jokainen Turun seudun asukas osallistuu omalla panoksellaan kiertotalouden toteuttamiseen: Turun Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon lietteestä valmistetaan nesteytettyä biokaasua. Liete ei ole jätettä, vaan arvokasta raaka-ainetta.

Artikkeli on kirjoitettu osana neljävuotista EU-rahoitteista CIVITAS ECCENTRIC -hanketta, joka edisti kestävää ja älykästä kaupunkiliikennettä Turussa ja neljässä muussa Euroopan kaupungissa: www.turku.fi/civitas-eccentric.

Artikkeli on myös osa Liikkumisen artikkelit -sarjaa, jossa pureudutaan monipuolisesti ajankohtaisiin liikenteen ja liikkumisen aiheisiin.

Teksti: Matti Välimäki

 

 

CIVITAS ECCENTRIC 2016–2020

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolla käsitellään lähes 300 000 Turun seudun asukkaan jätevedet. Lisäksi laitos puhdistaa alueen teollisuuden jätevedet.

- Tarkoin puhdistettu jätevesi johdetaan Itämereen. Tämän lisäksi prosessissa syntyvä jätevesiliete otetaan talteen ja hyödynnetään. 
Turun seudun puhdistamo Oy:n toimitusjohtaja Mirva Levomäki kertoo, että Gasum Oy tekee jätevelilietteestä Topinojan biokaasulaitoksella nesteyttyä biokaasua eli LBG:tä liikennekäyttöön. 

Topinojan biokaasulaitos on ensimmäinen laitos Suomessa, jossa biokaasua voidaan nesteyttää. Nesteytettyä biokaasua voidaan hyödyntää raskaan liikenteen tai laivojen polttoaineena.

Myös lieterekka kulkee biokaasulla

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolla syntyy lietettä vuodessa noin 40 000 tonnia.

Rekka vie Topinojalle lietettä joka arkipäivä 4-5 kertaa. Rekka kulkee myös itse nesteytetyllä biokaasulla.” CIVITAS ECCENTRIC -hankkeessa testattiin biokaasurekan toimivuutta ja soveltuvuutta erilaisten kuljetusten järjestämiseen.

Turun seudun puhdistamo kilpailutti lietteenkäsittelynsä nelisen vuotta sitten, jolloin Gasum voitti kisan.

- Tavoitteenamme oli, että toimintamme olisi tältäkin osin energiapositiivista ja hiilidioksidinegatiivista – eli tuottaisimme energiaa, mutta sitoisimme hiiltä.

Levomäen mukaan tavoitteisiin on päästy:  

- Lietteenkäsittelyn nettoenergiantuotanto oli vuonna 2019 noin 12 GWh. Samalla hiiltä sidottiin 6000 ekvivalenttitonnia.

Ei jätettä vaan raaka-ainetta

Topinojalla lietteestä jatkojalostetaan myös multaa viherrakentamisen tarpeisiin sekä valmistetaan typpilannoitteita teollisuudelle ja maataloudelle.
Prosesseissa syntyy sivuvirtana myös ammoniakkivettä, mitä voidaan hyödyntää paperiteollisuudessa vedenpuhdistuksessa sekä tuotantolaitosten savukaasujen typenoksidien poistossa.

- Kiertotalouden periaatteiden mukaisesti liete ei olekaan mitään jätettä, vaan arvokasta raaka-ainetta, josta tehdään uusia tuotteita, Levomäki korostaa.

Matti Ojanpää Gasum Oy:sta kertoo, että Topinojalla käsitellään lietteen lisäksi myös kuntien, teollisuuden, kauppojen ja yritysten muita biohajoavia jakeita. Esikäsittelylaitteiston ansiosta prosesseihin kelpaavat myös pakkaukselliset biojätteet.

- Nesteytettyä biokaasua valmistuu noin 125 kuorma-auton vuosittaiseen kulutukseen.

Turun biokaasulaitos. Kuva: Jere Anttila / Turun seudun puhdistamo Oy

Puhtaan energian koelaboratorio

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo on edelläkävijä myös muilta energiaratkaisuiltaan. Kun puhdistamot ovat tavallisesti alueensa suurimpia energiankuluttajia, niin Turussa puhdistamo toimii energiantuottajana.

- Kakolanmäen puhdistamolla tehdään yhteistyössä Turku Energian ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n kanssa lämpöpumpuilla kaukolämpöä ja kaukokylmää jäteveden hukkalämmöstä, mikä jäisi muuten hyödyntämättä. Kakolan lämpöpumpuilla tehdään yli kymmenesosa Turun seudun kaukolämmöstä ja samalla pienennetään hiilidioksidipäästöjä noin 80 000 tonnia vuodessa, Mirva Levomäki kertoo.

Puhdistamokokonaisuus tuottaa energiaa ympäristöystävällisesti yli kymmenen kertaa enemmän kuin se käyttää.  

Energiantuotanto tapahtuu tietenkin itse laitoksen päätehtävästä tinkimättä.

Sen jälkeen, kun puhdistamo otettiin käyttöön vuonna 2009, yhdyskuntajätevesistä aiheutuva fosforikuormitus on vähentynyt läheisillä merialueilla 80 prosenttia, orgaanisten aineiden kuormitus 60 prosenttia ja typpikuormitus yli 50 prosenttia.