Esikouluun ja ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen on avattu Turun suomen- ja ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Myös koululaisten iltapäivätoimintaan ja erikoisluokille voi hakea nyt.

Turkulaisille koulutulokkaille on lähetetty oppivelvollisuusilmoitus, joka sisältää tarkemmat ohjeet ilmoittautumista varten. Jos kirjettä ei ole saapunut 7.1.2021 mennessä, ilmoita sähköpostiosoitteeseen sivistystoimiala@turku.fi tarvittavat yhteystiedot Wilma-tunnusten lähettämistä varten. Samalla voi ilmoittautua myös iltapäivätoimintaan. Myös Turun ruotsinkieliseen perusopetukseen ilmoittautumisaika on 4.–24.1.2021.
 
Jos lapsi ei asu Turussa, tulee tehdä vieraskuntalaishakemus ja mahdollisesti kieliluokkahakemus paperisena. Hakemukset toimitetaan viimeistään 24.1.2021 siihen kouluun, johon oppilas hakee. Vieraskuntalaisten paperiset kieliluokkahakemukset tulee toimittaa Puolalan kouluun viimeistään perjantaina 22.1.2021. Hakulomakkeita saa kouluista tai osoitteesta www.turku.fi/opetus/lomakkeet

Ilmoittautuminen Turun kansainväliseen kouluun:

•    sähköinen hakulomake koulun verkkosivuilla
•    tiedustelut rehtori Mirjam Virtanen p. 046 922 4778
 
Kouluun tutustuminen järjestetään Turussa koulutulokkaille ja huoltajille loppukeväällä.

Ilmoittautuminen esiopetukseen

Lukuvuoden 2021–2022 esiopetukseen ilmoitetaan vuonna 2015 syntyneet lapset. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisen asioinnin kautta 2.–13.1.2021. Turun ruotsinkieliseen esiopetukseen ilmoittautumisaika on 4.–14.1.2021.
 
Turun kaupungin varhaiskasvatus osoittaa esiopetuspaikan lapsen kotiosoitteen mukaisesta esiopetusyksiköstä. Vuonna 2015 syntyneiden lasten huoltajat ovat saaneet ilmoituksen esiopetuspaikasta vuoden 2020 loppuun mennessä.

Erikoisluokille pyrkiminen

Kolmannelle luokalle siirryttäessä oppilas voi tavallisen luokan sijaan hakeutua erikoisluokalle tai ns. kieliluokalle. Turussa on mahdollista pyrkiä kuvataide-, musiikki- ja matematiikkaluokille sekä liikuntalinjalle.  Haettaessa 3. luokan erikoisluokalle hakemus täytetään Wilmassa ”hakemukset ja päätökset” -sivulla 18.1.2021 mennessä.

Lukioiden etätilaisuudet

Koronatilanteen takia Turun lukioissa ei järjestetä tammikuun 2021 esittelyiltoja lähitapaamisena koulutaloissa. Kukin lukio ilmoittaa kotisivuillaan mahdolliset etänä pidettävät infotilaisuudet. Lukioiden yhteystiedot: www.turku.fi/lukiot