Maarian terveysasemalla, ns. lähipalvelupisteessä, on todettu kosteus- ja sisäilmaongelmia ja se on toistaiseksi suljettu. Lähipalvelupisteen toiminta on siirtynyt väliaikaisesti Keskustan terveysasemalle Käsityöläiskadulle.

Maarian lähipalvelupisteelle osoitteessa Arkeologinkatu 6 on tehty rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus sisäilmahaitta-epäilyn vuoksi loppuvuodesta 2020. Tutkimukset suoritti Sirate Group Oy:n rakennusterveysasiantuntija.

Keskeisiä löydöksiä kosteus- ja sisäilmateknisen loppuraportin mukaan olivat ulkoseinien ja alapohjarakenteiden kosteus- ja mikrobivauriot. Rakenteista on ilmayhteys sisäilmaan.

Tutkimuksissa kävi ilmi, että yläpohjarakenteen lämmöneristävyys, ilmanpitävyys ja tuulettuvuus ovat heikkoja. Eristetilassa ei kuitenkaan todettu mikrobivaurioita. Pinnoilla havaittiin teollisia mineraalikuituja. Osassa tiloja tulo- ja poistoilmavirrat olivat suunniteltuja pienemmät. Olosuhdemittausten (lämpötila, kosteus, hiilidioksidi) tulokset olivat pääosin tavoitteen mukaisia.

Löydösten vuoksi Maarian lähipalvelupisteen toiminta on siirtynyt toistaiseksi Keskustan terveysasemalle. Vastaanottotiloja on tarkoitus lisätä keskustan alueelle.

Niille lähipalvelupisteen asiakkaille, joilla on jo aika varattuna, soitetaan henkilökohtaisesti ja kerrotaan ajan siirtymisestä toiselle terveysasemalle. Jatkossa lähipalvelupisteen asiakkaat ohjataan Keskustan terveysasemalle, kun he varaavat aikaa Turun terveysasemien puhelinpalvelusta.