Turun museokeskuksen vetämä Turun julkisen taiteen ohjelmatyö käynnistyi loppuvuodesta 2020, ja ohjelman on tarkoitus valmistua vuoden 2021 loppuun mennessä. Kevään aikana ovat vuorossa eri toimijoille suunnatut työpajat ja parhaillaan verkossa avoinna oleva kysely, joka on suunnattu kaikille kaupunkilaisille ja kaupunginosayhdistyksille.

Vastaa kyselyyn 18.4. mennessä

Kerro mielipiteesi Turun julkisesta taiteesta

Kyselyn avulla kartoitetaan kaupunkilaisten näkemyksiä ja toiveita, jotka liittyvät eri puolilla kaupunkia esillä oleviin pysyviin ja määräaikaisiin teoksiin sekä taidetapahtumiin. Kyselyn sekä myöhemmin keväällä taiteen ammattilaisille ja kaupungin työntekijöille järjestettävien työpajojen kautta etsitään suuntaa taidetta ja kaupunkitilaa koskeviin suuriin linjauksiin ja tulevaisuuden tavoitteisiin. Kyselyyn voi vastata 18.4. asti.

79 % turkulaisista haluaa nähdä taidetta arkiympäristössään

Julkisen taiteen kannatus on vahvalla pohjalla. Taiteen edistämiskeskuksen syksyllä 2020 tilaaman kyselytutkimuksen mukaan noin 72 % suomalaisista haluaa nähdä taidetta arkiympäristössään, kuten asuinalueellaan, kirjastoissa sekä opiskelu- ja työpaikoillaan. Turussa julkisen taiteen kannatus on vielä suurempaa: turkulaisista 79 % haluaa nähdä taidetta omassa arkiympäristössään.

Julkisen taiteen ohjausryhmä edistämään taidehankkeita

Turun julkisen taiteen ohjelmassa muotoillaan yhtenäinen toimintamalli julkisen taiteen päätöksentekoon, hankintaan ja kaupungin sisäisiin toimintatapoihin. Ohjelmatyön yhteydessä ehdotetaan lisäksi poikkihallinnollisen julkisen taiteen ohjausryhmän perustamista Turkuun, jonka tehtävänä on mm. ehdottaa uusia julkisen taiteen kohteita, tekemään päätöksiä ja antamaan lausuntoja taidetta koskevista suuremmista lupahakemuksista.

Nostokuva: Kari-Petteri Kakko, Hetki sitten, teossarjasta Tähtiin tähyävät. Kuva: Toni Kandelin / Turun museokeskus.

Tekstikuva: Achim Kühn, Harmonia. Kuva: Aleks Talve / Turun museokeskus.

Asiasanat: