​​​​​​​Euroopan kulttuuripääkaupunki Turku juhlii tänä vuonna kymmenvuotisjuhlaansa. Turku 2029 -säätiö tarjoaa ammattitaiteilijoille, yhdistyksille, yhteisöille ja työryhmille mahdollisuuden toteuttaa juhlavuoden sisältöjä. Haku on käynnissä 6.–30.4.2021.

Avustusten hakuaika  

 • Haku alkaa ti 6.4. klo 00.01
 • Haku päättyy pe 30.4. klo 23.59
 • Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Kuinka avustusta haetaan?

Avustusta haetaan sähköisesti Kulta-järjestelmässä

Avustushakujärjestelmän ohje

Avustushakuun liittyviin kysymyksiin vastaavat:

Kulttuurisihteeri
Niina Niemi-Nagy
niina.niemi-nagy@turku.fi
p. 040 6301 658

Ohjelmakoordinaattori
Heli Lempa
heli.lempa@turku.fi
p. 040 5424 861

Turku 2029 -säätiön vuoden 2020 tuoton jaosta on varattu juhlavuoden sisältöjen toteuttamiseen 440 000 euroa, josta jaetaan avustushaun perusteella:

 • 340 000 € ammattitaitelijoiden kulttuuri- ja taideprojekteille ja
 • 70 000 € yhdistysten, yhteisöjen ja työryhmien sisältöihin

Lisäksi säätiön tuottovaroista varataan erillisenä avustuksena ilman hakua 30 000 euroa vuonna 2011 syntyneille turkulaisille suunnattuihin lyhtytyöpajoihin ja -kulkueeseen. Projekti toteutetaan yhteistyössä sivistystoimialan, kirjaston sekä Seikkailupuiston kanssa.

– Merkkivuoden yksi tavoitteista on vahvistaa paitsi kaupungin vetovoimaa kulttuurin avulla, myös yhteistyötä kaupungin ja vapaan kentän välillä. Suuntaamme katsetta jo vuoteen 2029, jolloin Turku täyttää 800 vuotta. Juhlavuosi 2029 tulee olemaan kaupungin, sen kulttuuritoimijoiden sekä asukkaiden yhteinen ponnistus kulttuuripääkaupunkivuoden tapaan, toteaa Turku 2029 -säätiön puheenjohtaja, kaupunginjohtaja Minna Arve.

Haku ammattitaiteilijoille ja taiteilijayhteisöille

Avustus on tarkoitettu ammattitaiteilijoiden yhteisöille, työryhmille sekä ammattitaitelijoille. Avustuksiin on varattu kokonaisuudessaan 340 000 euroa. Yhdelle projektille myönnettävä avustus on korkeintaan 10 000 euroa.

Avustus on tarkoitettu ensisijaisesti taiteellisen sisällön tuottamiseen. Kiinteisiin kuluihin, kuten laitehankintoihin kohdistuvat kustannukset harkitaan erikseen. Avustusta ei ole tarkoitettu yleisen toiminnan rahoittamiseen. 

Projektien aikataulu

Tuotannot tulee toteuttaa vuoden 2021 loppuun mennessä. Tuotantojen tilitys ja raportointi tehdään Kulta-avustusjärjestelmään hakemuksen liitteeksi projektin päättymisen jälkeen.

Valintakriteerit ja myöntämisen periaatteet

Valintakriteereissä painotetaan:

 • hyvinvoinnin edistämistä taiteen ja kulttuurin keinoin
 • eri asuinalueita elävöittävää toimintaa
 • yhteisöllisyyttä
 • yhteistyötä eri toimijoiden kesken
 • jatkuvuutta ja polun rakentamista kohti vuotta 2029
 • eri kohde- ja ikäryhmien tavoittamista
 • turvallisten etäisyyksien noudattamista

Arvioinnin perusteena on taiteellisen laadun lisäksi innovatiivisuus ja yllätyksellisyys, kaupungin vetovoiman lisääminen sekä projektin monipuolisuus. 

Projektin tulee tuottaa taiteellinen tuotos Turun kaupunkiin. Taiteellisiin esityksiin voi halutessaan hyödyntää kaupunkiin perustettavia väliaikaisia tapahtuma-alueita, jotka liittyvät Sytytä Turku -kilpailun yhteen voittajaideaan, Käytä kaupunkiasi -konseptiin.

Haku yhdistyksille, yhteisöille ja työryhmille harrastustoimintaan

Avustus on tarkoitettu harrastustoimijoiden yhdistyksille, yhteisöille ja työryhmille. Avustuksiin on varattu kokonaisuudessaan 70 000 euroa. Yhdelle projektille myönnettävä avustus on korkeintaan 5000 euroa.

Avustus on tarkoitettu ensisijaisesti hyvinvointia edistävän sisällön toteuttamiseen. Kiinteisiin kuluihin, kuten laitehankintoihin kohdistuvat kustannukset harkitaan erikseen. Avustusta ei ole tarkoitettu yleisen toiminnan rahoittamiseen. 

Projektien aikataulu

Tuotannot tulee toteuttaa vuoden 2021 loppuun mennessä. Tuotantojen tilitys ja raportointi tehdään Kulta -avustusjärjestelmään hakemuksen liitteeksi projektin päättymisen jälkeen.

Valintakriteerit ja myöntämisen periaatteet

Valintakriteereissä painotetaan:

 • hyvinvoinnin edistämistä taiteen ja kulttuurin keinoin
 • eri asuinalueita elävöittävää toimintaa
 • innovatiivisuutta ja yllätyksellisyyttä
 • yhteisöllisyyttä
 • turvallisten etäisyyksien noudattamista

Arvioinnin perusteena ovat lisäksi eri kohde- ja ikäryhmien tavoittaminen, ihmisläheisyys sekä asuinalueiden ihmisten osallistaminen.

Projektin tulee tuottaa Turkuun toteutettava teos, tapahtuma tai prosessi, esimerkiksi ympäristö- tai maataideteos tai yhteisöllisyyttä ja iloa asuinalueille tuottavaa toimintaa.

Milloin ja miten päätökset avustuksista tehdään?

Haun valmistelu, hakemusten käsittely ja jakoehdotuksen tekeminen tapahtuu vapaa-aikatoimialan hallinnossa ja siitä vastaa toimialajohtaja Minna Sartes. Turku 2029 -säätiön hallitus päättää avustusten saajat toukokuussa. Avustuksiin sovelletaan Turun kaupungin yleisiä avustusehtoja.

Asiasanat: