Turun kaupungin laskutuskäytännöt muuttuvat kesäkuun alussa. Tiistaina 1.6. tapahtuva uudistus näkyy asukkaille sujuvampana laskuttamisena ja yrittäjien suuntaan yhtenäisenä hankintojen tilauksena ja laskuttamisena.

Asiakkaiden kysymykset

Asiakaslaskutukseen liittyviin asioihin vastataan kaupungin asiakaspalvelusta, joka on avoinna arkisin kello 9–13 puhelinnumerossa 040 486 9531.

Maksamista koskevat ohjeet löytyvät kootusti kaupungin verkkosivuilta osoitteesta www.turku.fi/maksaminen

Yrittäjien kysymykset

Sopimuskumppanien ja yrittäjien kysymyksiin vastataan osto- ja tilauspalvelun yhteisosoitteesta hankinnat@turku.fi tai ma-to 8.15–15.45 ja pe 8.15–15 numerossa 02 262 7248.

Laskuttamista koskevat ohjeet löytyvät kootusti kaupungin verkkosivuilta osoitteesta www.turku.fi/laskuttaminen

Asukkaille ja asiakkaalle muutos tarkoittaa sitä, että e-lasku- ja suoramaksusopimuksen tekeminen on helpompaa kuin aiemmin. Kesäkuun alusta lähtien asiakas voi tehdä kaupungin kanssa vain yhden e-laskusopimuksen, ja sen myötä kaikki kaupungilta tulevat laskut tulevat e-laskuina.

Sujuvuuden lisäksi tavoitteena on myös vähentää paperilaskujen määrää, mikä helpottaa niin arkea kotona kuin työmäärää kaupungilla, ympäristöystävällisyyttä unohtamatta. Turun kaupunki lähettää vuosittain noin puoli miljoonaa laskua vuosittain.

Seuraava kaupungilta tuleva lasku tulee kuitenkin edelleen paperisena. Asiakkaita pyydetään poimimaan siitä viitenumero uutta e-laskusopimusta varten. Riittää siis, että asiakas tekee yhden uuden e-laskusopimuksen Turun kaupungin kanssa. Sen jälkeen paperilaskuja ei enää lähetetä. 

Vanhat verkkolaskusopimukset kannattaa poistaa verkkopankkista sekaannuksen välttämiseksi.

Kaupungin laskujen ulkoasu muuttuu myös selkeämmäksi ja saavutettavuuslain vaateiden mukaiseksi. Kirjainten ja numeroiden koko on suurempi ja maksamisen kannalta oleelliset tiedot on helpommin luettavissa.

Kotihoidosta tulee kesäkuussa kaksi laskua

Turun kaupungin laskutusjärjestelmän muutosten takia kotihoidosta ei ole tullut asiakkaille laskua toukokuussa. Tästä syystä kesäkuussa kotihoidosta tulee kaksi laskua. Ne koskevat huhtikuun ja toukokuun kotihoitoa. Asia koskee noin 2500 turkulaista.

- Pahoittelemme toukokuussa yleensä tulleen laskun puuttumista, mutta asia korjaantuu kesäkuun jälkeen ja laskut tulevat jälleen kerran kuussa, sanoo maksuliikepäällikkö Riikka Kilpi.

Myös kotihoidon asiakkaita pyydetään vaihtamaan laskunsa e-laskuksi kesäkuussa tulevan paperilaskun jälkeen. E-laskutussopimuksen seuraavasta saapuvasta laskusta.

Yrittäjien laskutuskäytännöt yhtenäistyvät

Turun kaupungin sopimuskumppaneille ja kaupungin kanssa yhteistyötä tekeville yrittäjille ja muille toimijoille uudistus tarkoittaa sitä, että laskutusosoitteiden määrä vähenee huomattavasti.

Jatkossa yrittäjät laskuttavat kaupunkia vain neljällä verkkolaskutusosoitteella. Laskutusosoitteita oli aiemmin 22.

Uusi hankintojen tilausjärjestelmä takaa myös yhtenäisen tilaustavan ja selkeän tilausten ulkoasun niin tavara- kuin palveluhankinnoille.

Turun kaupunki haluaa kehittää ja parantaa yhteistyötä yrittäjien kanssa.

- Markkinavuoropuheluissa, kilpailutuksissa, hankinnoissa sekä sopimusten valvonnassa haetaan tukea kaupungin palvelukokonaisuuksien jatkuvaan kehittämiseen. Hankinnoilta odotetaan vaikuttavuutta, laadukkuutta ja ympäristöystävällisyyttä, kuvaa talousjohtaja Valtteri Mikkola.

Laskutusmuutokset osana koko toiminnanohjauksen uudistamista

Laskutuskäytäntöjen uudistaminen on osa Turun kaupungissa meneillään olevaa suurta uudistusta, jossa kaupungin toimintamalleja virtaviivaistetaan ja selkeytetään. Tavoitteena on tehdä kaupungin toiminnasta entistä asiakas- ja asukaslähtöisempää sekä sujuvoittaa työntekoa ja tukea päätöksentekoa.

Aura-niminen hanke näkyy asiakkaille ja asukkaille laskutuksen muutoksina, mutta kaupungin sisällä muutos koskee kaikkia tavaroiden ja palveluiden prosesseja suunnittelusta, hankintaan, myyntiin ja seurantaan ja talouden prosesseihin.

- Kyse on isosta asiasta. Kaupungin on kehityttävä toimintaympäristön mukana. Aura-hanke on osa toiminnanohjauksen mittavaa uudistamista, joka jatkuu tulevina vuosina ja tukee samaan aikaan käynnissä olevaa kaupungin johtamisjärjestelmän uudistusta, Valtteri Mikkola sanoo.

Aura on käynnistynyt vuoden 2020 alussa ja se otetaan käyttöön 1.6 kaikissa kaupungin yksiköissä. Muutosta ja siitä saatavaa palautetta seurataan tiiviisti ja prosesseja hiotaan jatkuvasti kohti entistä toimivampaa Turkua.