Noin kaksi kolmasosaa Turun asukkaista asuu lähiöissä pääosin kerrostalovaltaisilla alueilla. Nyt on aika kääntää katse lähiöihin ja pohtia niiden kehittämistä. Kaupunki luo yhdessä asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa lähiövision. Lähiövisio on yhteinen ajatus Turun lähiöiden tulevaisuudesta ja niiden kehittämisestä.

Mikä on lähiövision raati?

Se on keskustelu- ja kehittämisryhmä, jossa raatilaisilla on mahdollisuus vaikuttaa yhdessä muiden jäsenten kanssa siihen, millaiseksi visio ja suunnitelma lähiöiden kehittämisestä muodostetaan. Lähiövision raati perustuu vapaaehtoisuuteen ja edellyttää osallistujilta sitoutumista raatityöskentelyyn.

 Visiointityön aikana:

  • Luomme näkemyksen lähiöihin vaikuttavista tulevaisuuden ilmiöistä.
  • Hahmottelemme näkemyksen siitä, millaisia haluamme lähiöiden olevan tulevaisuudessa ja millaista on hyvä elämä tulevaisuuden lähiöissä.
  • Mietimme, millaisin keinoin ja toimenpitein voimme saavuttaa tavoittelemamme tulevaisuuden.

Lisätietoa lähiövisiosta:
Lähiövision verkkosivu: www.turku.fi/lähiövisio 

Lähiövision rakentamiseksi kootaan asukasraati. Raatiin etsitään mahdollisimman monipuolista joukkoa erilaisia ihmisiä. Osallistujilta toivotaan ennen kaikkea kiinnostusta lähiöiden kehittämiseen ja tulevaisuuden visiointiin. Mitään asiaan liittyvää osaamista, koulutusta ja työelämän taustaa ei tarvita. Raati aloittaa loppusyksyllä 2021 

Hae raatiin mukaan 19.9. mennessä 

Lähiövision raatiin valitaan enintään 25 jäsentä. Syksyllä aloittavan raadin työskentely jatkuu syksyyn 2022 asti ja tänä aikana raati kokoontuu neljä kertaa. Ensimmäinen tapaaminen on lokakuussa 2021. Kokoontumiset sijoitetaan ilta-aikaan ja toteutetaan turvallisesti sen hetkinen koronatilanne huomioon ottaen.  

Oletko etsimämme henkilö? Onko sinulla ratkaisukeskeinen asenne ja haluat osallistua Turun lähiöiden kehittämiseen?

Jos kiinnostuit, lähetä vapaamuotoinen hakemus 19.9.2021 mennessä, jossa kerrot:

  • Miksi olet kiinnostunut ottamaan osaa lähiövision raatiin?
  • Mikä on ikäsi ja elämäntilanteesi?
  • Lisäksi voit vapaaehtoisesti kertoa, jos koet edustavasi jotain tiettyä yhteisöä tai ryhmää.

Lähiövision hakemus lähetetään sähköpostitse lähiövision valmistelua koordinoivalle Sini Mäkeläiselle sini.makelainen@turku.fi  

Katse lähiöihin! -Tavoitteena yhteinen visio hyvän lähiöelämän kehittämiseksi 

Visiotyön tavoitteena on luoda näkemys siitä, miten Turun lähiöitä voitaisiin kehittää tulevaisuudessa entistäkin viihtyisämmiksi ja paremmaksi asua. 

Visio rakennetaan tiiviissä yhteistyössä kaupunkiorganisaation, Turun asukkaiden ja kaupungissa toimivien eri osapuolten kanssa. Vision rakentamiseen voi osallistua raadin lisäksi myös tapahtumien, työpajojen tai kyselyjen kautta. Visiotyön aikana luodaan näkemys lähiöiden tulevaisuuden mahdollisuuksista, asetetaan tavoitteet lähiöiden kehittämiseksi ja pohditaan toimenpiteitä, miten näihin tavoitteisiin päästään.