Turun kaupungin ylläpitämässä Kurjenmäkikoti 2:n ikääntyneiden laitoshoitoa tarjoavassa yksikössä on tapahtunut asukkaisiin kohdistunut väkivallanteko tiistaina 7.9.

Kriisipuhelin

omaisille ja kuntalaisille Kurjenmäkikodin tapaukseen liittyen

p. 02 262 6003

Turun kaupungin ylläpitämässä Kurjenmäkikoti 2:n ikääntyneiden laitoshoitoa tarjoavassa yksikössä on tapahtunut asukkaisiin kohdistunut väkivallanteko tiistaina 7.9. Väkivallan kohteeksi joutui kaksi Kurjenmäkikoti 2:n asukasta, joista toinen menehtyi saamiinsa vammoihin. Epäilty on poliisin arvion mukaan todennäköisesti yksikön asiakas, ja hänet on siirretty pois Kurjenmäkikodista.

Lounais-Suomen poliisi on käynnistänyt esitutkinnan tapahtuneesta väkivallanteosta ja tekoon johtaneiden tapahtumien kulku on parhaillaan selvittelyssä. Vastaavaa asukkaisiin kohdistuvaa väkivallantekoa ei Turun kaupungin asumispalveluyksiköissä ole tapahtunut aiemmin.

– Olemme erittäin järkyttyneitä tapahtuneesta. Tapahtumien kulku on pääosin tiedossamme, mutta poliisitutkinnan myötä tilannekuva tarkentuu vielä. Järjestämme yksikön asukkaille ja heidän omaisilleen sekä yksikön henkilökunnalle välittömästi kriisiapua. Kontaktoimme parhaillaan asukkaiden omaisia asiasta. Pääsimme aloittamaan yhteydenotot vasta, kun saimme poliisilta siihen luvan, sosiaali- ja terveysjohtaja Riitta Liuksa Turun kaupungilta sanoo.

Pormestari Minna Arve välittää Turun kaupungin puolesta syvän osanoton menehtyneen henkilön omaisille ja pahoinpitelystä selvinneelle henkilölle ja hänen omaisilleen.

– Väkivallanteot kaupungin yksikössä ovat todella vakava ja järkyttävä asia. Teemme kaikkemme, että tapahtumiin johtavat syyt selviävät, tarjoamme kriisiapua sitä tarvitseville ja selvitämme tapauksen perin juurin, pormestari Arve sanoo.

Turun kaupunki on jo aloittanut tapauksen selvittämisen kaupungin näkökulmasta.

– Käymme asiat läpi huolellisesti ja täsmällisesti. Tämä tarkoittaa tapahtumien lisäksi esimerkiksi ohjeistusten läpikäyntiä ja sen varmistamista, että Kurjenmäkikodissa on toimittu ohjeiden mukaisesti ja säännösten edellyttämällä tavalla. Tämänhetkisten tietojen mukaan toiminta on ollut asianmukaista, Turun kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen kertoo.

Turun kaupunki tekee asiassa tiivistä yhteistyötä poliisin kanssa ja tukee Lounais-Suomen poliisia asian selvittämisessä.

Kurjenmäkikoti 2:n yläkerrassa tilapäishoitoa järjestävässä yksikössä on 29 asukaspaikkaa, joista pitkäaikaishoidon asukkaita on 12 ja tilapäishoidon asiakkaita 17. Suurin osa yksikön asukkaista on muistisairaita ja ikääntyneitä henkilöitä. Yksikössä oli tapahtumahetkellä töissä asiakasmitoituksen mukaisesti kaksi yöhoitajaa. Yksikön toiminta jatkuu normaalisti koko poliisitutkinnan ajan, eikä asukkaita siirretä pois yksiköstä.

Turun kaupunki on avannut omaisille ja kuntalaisille tarkoitetun kriisipuhelimen Kurjenmäkikodin tapaukseen liittyen, p. 02 262 6003.

Asiasanat: