Etänä järjestettävässä tilaisuudessa esitellään viisi pyöräpysäköintiin liittyvää kokeilua, joista kolme aloittaa toimintansa syyskuussa 2021. Kokeilujen tarkoitus on helpottaa ja edistää pyöräpysäköintiä, tarjota uusia palveluja erilaisille käyttäjille ja samalla kannustaa vähähiiliseen liikkumiseen.

Lisätietoja Liikkujan viikosta: www.mobilityweek.eu ja www.liikkujanviikko.fi
#liikkujanviikko #mobilityweek

Pyöräpysäköintikokeilut tarjoavat ratkaisuja kaupungille osoitettuihin toiveisiin. Kokeilut tehdään kilpailutettujen yritysten tarjoamien ratkaisujen pohjalta. Tavoitteena on luoda niiden avulla pysyvää yritystoimintaa ja palveluja kaupunkilaisten käyttöön.

Kokeilut ovat osa Keskustan kehittämisen ja Smart and Wise Turun kärkihankkeita. sekä Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa -hanketta. Ne on toteutettu yhteistyössä yritysten, Turun kaupungin ja Turun Ammattikorkeakoulun kanssa.

Tilaisuus järjestetään Teams-kokouksena maanantaina 20.9. klo 14 alkaen.

Ohjelma

14.00             Tilaisuuden avaus, Sirpa Korte, joukkoliikennepalvelujohtaja

14.05             Akkupalon tunnistava ja sammuttava latauskaappi, Latauspolku Oy

14.15             Konenäköä Pyöräparkissa, MarshallAI / Kradient Intelligence Oy

14.25             Parkkiautomaatit osaksi pyöräpysäköintiä, Kaskea Oy

14.35             Punta Bike Garage, Punta Oy

14.45             Hansakorttelin pyöräpysäköintikokeilu, Coreorient Oy

14.55             Aikaa kysymyksille

15.15             Tilaisuus päättyy               

Pyöräpysäköintikokeilujen esittelytilaisuus on osa Euroopan liikkujan viikkoa, jota vietetään vuosittain 16. - 22. syyskuuta. Tänä vuonna teemana on Arjen matkoista terveyttä ja hyvää mieltä. Liikkujan viikolla kannustetaan ihmisiä pohtimaan arkisia liikkumisvalintoja ja niiden vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan. Turku osallistuu viikkoon käynnistämällä uusia pyöräpysäköinnin kokeiluja sekä seudullisen joukkoliikenteen kampanjalla.