Miten varmistetaan, että Turku menestyy ja turkulaiset voivat hyvin? Turun kaupunki pyytää kaupunkilaisilta ja sidosryhmiltään näkemyksiä tulevaisuuden Turun suuntaviivoihin. Niitä kerätään Kerrokantasi-sivujen kautta 16.–26.9.2021.

Turun nykyinen, vuoteen 2029 ulottuva kaupunkistrategia laadittiin laajassa yhteistyössä kaupunkilaisten, sidosryhmien ja kaupungin työntekijöiden kesken. Samassa yhteistyön hengessä sitä halutaan päivittää nyt, kun uusi kaupunginvaltuusto on aloittanut nelivuotisen kautensa. Kaupunkistrategia hyväksyttiin alun perin vuonna 2014 ja viimeksi sitä päivitettiin vuonna 2018 edellisen valtuustokauden alussa.

- Asukas- ja asiakaslähtöisyys sisältyy toimintalupauksena Turun kaupunkistrategiaan. Se tulee varmasti säilymään yhtenä strategian kivijalkana, ja sitä toteutamme myös osallistamalla kaupunkilaiset strategian päivitykseen. Toivomme kaupunkilaisten vastaavan aktiivisesti kyselyyn, sillä heitä varten Turkua kehitetään, pormestari Minna Arve sanoo.

Toivomme kaupunkilaisten vastaavan aktiivisesti kyselyyn

Strategiassa tehdään linjauksia siitä, mitä Turussa pidetään kaikkein tärkeimpinä asioina ja mihin halutaan erityisesti panostaa. Se toimii kaupungin toiminnan ja talouden suunnittelun perustana sekä linjaa tavoitteet ja periaatteet, joihin kaupungin henkilöstö ja luottamushenkilöt työssään sitoutuvat. Strategiaa toteuttavista konkreettisista toimenpiteistä sovitaan pormestariohjelmassa sekä muissa erillisissä ohjelmissa ja suunnitelmissa.

- Strategia toimii kauaskantoisena tiekarttana valtuuston työlle. Ympäristö, jossa toimimme, muuttuu kuitenkin koko ajan. Välillä hyvin nopeastikin, kuten kuluneet vuodet ovat osoittaneet, joten tavoitteita ja toimintalinjauksia on hyvä säännöllisesti päivittää. Tällä kierroksella strategiaa myös tiivistetään ja selkeytetään, Turun kaupungin strategia- ja kehittämisjohtaja Rami Savila kertoo.

Strategian päivityksen pohjaksi kerätään ajatuksia siitä, miten Turku voi suunnata toimintaansa siten, että se parhaiten tukee kaupunkilaisten hyvinvointia sekä yritysten, oppilaitosten ja muiden yhteisöjen toimintaedellytyksiä. Avoimiin kysymyksiin perustuvassa lyhyessä kyselyssä on sekä kaikille yhteisiä että eri kohderyhmille osoitettuja kysymyksiä.

Kyselyyn tulleet vastaukset huomioidaan päivitetyn kaupunkistrategian painotuksissa ja kaikki saadut vastaukset kootaan valtuustolle myös sen myöhemmän työn tueksi.  Päivitetty kaupunkistrategia vuosille 2021–2025 hyväksytään kaupunginvaltuustossa 13.12.2021.

Kyselyyn voi vastata osoitteessa: kerrokantasi.turku.fi/kaupunkistrategia