Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti kokouksessaan 6.10.2021 hyväksyä esityksen S:t Olofsskolanin siirtymisestä Luostarinkatu 11:stä väistötiloihin Sepänkatu 1:n L-siipeen. Tavoitteena on, että vuokrasopimus voitaisiin solmia loppuvuodesta 2021, jotta muutostöille jää riittävästi suunnittelu- ja toteutusaikaa.

S:t Olofsskolanin ruotsinkielinen yläkoulu toimii tällä hetkellä osoitteessa Luostarinkatu 11 sekä osittain viereisen työväenopiston tiloissa. S:t Olofsskolanista on valmisteltu tarveselvitystä ja osana selvitystä kohteeseen teetettiin kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus keväällä 2021. Raportin mukaan peruskorjauksen tarve on laaja ja edellyttää väistötiloja.

Sepänkatu toimii väistötiloina myös jatkossa

Tavoitteena on, että Sepänkadun vuokrasopimus voitaisiin solmia loppuvuodesta 2021, jotta muutostöille jäisi riittävästi suunnittelu- ja toteutusaikaa. Sepänkatu 1:n L-siipi on aiempina vuosina toiminut Turun Ammattikorkeakoulun tiloina. Kohteen omistaa Kiinteistö oy Doctus. 

Tämänhetkisen arvion mukaisesti S:t Olofsskolanin väistötilat tarvitaan ainakin vuoden 2025 kevääseen asti. Väistötilojen vuokrasopimus ehdotettiin solmittavaksi 30.6.2027 asti, sillä tulevien peruskorjaus- ja uudishankkeiden myötä koulujen väistötilatarpeet tulevat jatkumaan myös vuoden 2025 jälkeen. 

Lisäyksenä esitykseen lautakunta päätti, että keskusta-alueelle laaditaan pitkän aikavälin väistötilasuunnitelma.

Väistöön siirrytään kevätlukukauden 2022 jälkeen

S:t Olofsskolanin nykyisissä tiloissa jatketaan tehostettua siivousta väistömuuttoon asti. Joululoman aikana tiloissa tehdään tarvittavat tiivistystyöt ja kuitusiivous. Näiden toimenpiteiden avulla kohteessa voidaan jatkaa työskentelyä kevätlukukauden 2022 loppuun saakka, jonka jälkeen tiloista siirrytään väistöön.

Lukuvuonna 2022–2023 S:t Olofsskolanissa arvioidaan olevan noin 475 oppilasta. Opettajia ja muuta henkilökuntaa on yhteensä 49.