Turun kaupunki ja sähköpotkulautaoperaattorit ovat sopineet toimenpiteistä, joilla pyritään lisäämään sähköpotkulautojen turvallista käyttöä ja vähentämään lautojen pysäköinnistä aiheutuvaa haittaa. Käyttöön otetaan mm. talvikauden maksiminopeusrajoitus 20 km/h ja pysäköintipartiot vuoden 2022 sesongille.

Raportti risteyshavainnoinnista ja pysäköintikokeilusta (pdf)

Turussa käytössä olevat

  • yhteiskäyttöiset kulkuvälineet,
  • pienliikennevälineille kesällä 2021 julkaistut ohjeet,
  • pysäköintirajoitukset ja
  • pysäköintikokeilualueet

on koottu sivuille www.turku.fi/yhteiskaytto.

LIPATOL-hanke

Talvikauden maksiminopeus 20 km/h tulee voimaan 1.11.2021 ja on voimassa ainakin vuoden loppuun saakka. Tämän jälkeen sen mahdollinen jatko arvioidaan uudestaan. Vastaava rajoitus tulee voimaan myös muissa kaupungeissa. Viikonloppuöisin maksiminopeus on edelleen 15 km/h.

- Sähköpotkulaudat ovat ainutlaatuinen liikennemuoto siinä mielessä, että voimme etäohjauksen avulla hallita niiden nopeuksia. Iltojen pimetessä talvinopeusrajoituksien asettaminen on perusteltua. Seuraamme sen vaikutuksia tarkoin ja keräämme käyttäjiltämme palautetta kokeilusta. Olemme myös jatkuvasti lisänneet viestintää ja muistutamme käyttäjiä sovelluksen ja sähköpostin avulla liikennesäännöistä ja hyvistä pysäköintikäytännöistä, Voin operatiivisesta toiminnasta vastaava johtaja Reetta Alastalo kertoo.

Operaattoreiden työntekijät ja ajoneuvot ovat jatkossa liikenteessä esillä näkyvämmin ja tunnistettavammin. Kukin operaattori sitoutuu järjestämään sesongilla 2022 omat pysäköintipartiotiiminsä, joiden tehtävänä on siistiä yrityksen lautoja kaupungilla.

- Sähköpotkulaudoista on varmasti paljon hyötyä monille, ja ne monipuolistavat liikkumisvaihtoehtoja kaupungissa. On kuitenkin tärkeää, että ne eivät haittaa muita tai aiheuta turvallisuusongelmia. Lautoja pitää käyttää oikein, eli ajaa oikeassa paikassa, noudattaa liikennesääntöjä ja pysäköidä ne oikein, kaupunkiympäristön apulaispormestari Ville Valkonen sanoo.

Operaattoreiden ohjeistus päivitetään

Turun kaupunki on parhaillaan päivittämässä ohjeistustaan yhteiskäyttöisten pienliikennevälineiden operaattoreille. Ohjeistuksen ensimmäinen versio laadittiin keväällä vuorovaikutuksessa yritysten kanssa ja se julkaistiin kesäkuussa 2021.

Ohjeistuksen tavoitteena on kannustaa operaattoreita menettelytapoihin, jotka lisäävät turvallisuutta ja ottavat huomioon myös liikenteen muut kulkumuodot. Ohjeistusta täydentävät potkulautojen pysäköintikieltoalueet keskustan silloilla ja niiden läheisyydessä.

Kaupunki kokeili kesällä myös potkulaudoille osoitettuja omia pysäköintiruutuja 13 eri paikassa. Kokemukset ruuduista olivat vaihtelevia.

- Jotkut kokeilualueet olivat epäonnistuneesti valittuja tai ruutujen määrä oli riittämätön, mutta kun ruudut ovat liikkujan helposti saavutettavissa, niitä käytetään. Lisäksi pysäköintiruuduilla on ollut kaupunkikuvaa siistivä vaikutus. Tästä hyvä esimerkki on Kristiinankadun alkupää jokirannassa, kertoo projektityöntekijä Katariina Salokannel kokeilusta vastanneesta Liikkumispalvelut turvallisesti osaksi lähiympäristöä -hankkeesta (LIPATOL).

Kokeilusta saaduin opein ruutuja kannattaisi ensi kesänä lisätä ja sijoittaa osittain uudelleen. Lisäksi yhdessä operaattoreiden kanssa tulevalla sesonkikaudella on suunniteltu kokeiltavan kannustavaa pysäköintiä.

- Ruutuihin pysäköinti perustuu vapaaehtoisuuteen. Muuta liikennettä ja liikkumista häiritsevä pysäköinti varmasti vähentyisi tehokkaammin, mikäli operaattorit kannustaisivat siihen palkitsemalla oikein pysäköiviä esimerkiksi alennuksin, Salokannel sanoo.

Kristiinankadun sähköpotkulautaparkki kesällä 2021.

Toimivat liikennejärjestelyt tukevat sääntöjen noudattamista

Osana LIPATOL-hanketta tehtiin kesällä myös risteyshavainnointia sähköpotkulautailijoiden ja pyöräilijöiden liikennekäyttäytymisestä kuudella risteysalueella. Havainnoinnin perusteella enemmistö noudattaa liikennesääntöjä kohtuullisen hyvin, pyöräilijät hieman sähköpotkulautailijoita paremmin. Kuuliaisten liikkujien määrä vaihteli polkupyörillä 91 ja 77 prosentin välillä, sähköpotkulaudoilla 87 ja 72 prosentin välillä.

Kun liikenneympäristö on laadukasta ja se tukee ihmisten luontaisia liikkumistarpeita, ihmiset käyttäytyvät pääsääntöisesti hyvin. Esimerkiksi Kaskenkadun ja Kunnallissairaalantien risteyksessä yli 90 % pyöräilijöistä noudatti kaikkia liikennesääntöjä, mikä on erittäin hyvä tulos.

- Silloin kun kadun liikennejärjestelyt eivät tue ihmisten liikkumistarpeita, tulokset ovat heikompia. Hyvä esimerkki tästä on Hämeenkadun ja Kiinamyllynkadun risteys, jossa pyöräilijöistä joka viides ja potkulautailijoista joka neljäs rikkoi liikennesääntöjä. Tulevaisuudessa esiin tulleita ongelmia pystytään ratkomaan ihmislähtöisemmällä suunnittelulla, jolloin voidaan myös vastata paremmin ihmisten muuttuneisiin liikkumistarpeisiin, liikennesuunnitteluinsinööri Taneli Pärssinen sanoo.